• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 29/12/1994
  • Ngày hết hiệu lực: 07/06/2001
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 22-BYT/TT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
29/12/1994 Văn bản được ban hành 22-BYT/TT
29/12/1994 Văn bản có hiệu lực 22-BYT/TT
07/06/2001 Văn bản hết hiệu lực 22-BYT/TT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.