• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/11/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 30/11/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 92/2008/TTLT-BTC-BTP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
17/10/2008 Văn bản được ban hành 92/2008/TTLT-BTC-BTP
20/11/2008 Văn bản có hiệu lực 92/2008/TTLT-BTC-BTP
30/11/2015 Văn bản hết hiệu lực 92/2008/TTLT-BTC-BTP
30/11/2015 Bị thay thế 158/2015/TTLT-BTC-BTP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.