• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/12/2017
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 32/2017/TT-BCT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
28/12/2017 Văn bản được ban hành 32/2017/TT-BCT
28/12/2017 Văn bản có hiệu lực 32/2017/TT-BCT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.