• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2006
Lịch sử hiệu lực: Luật 53/2005/QH11 bộ nội vụ nhập trùng nên giữ lại bản của bộ nội vụ
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
29/11/2005 Văn bản được ban hành 53/2005/QH11 bộ nội vụ nhập trùng nên giữ lại bản của bộ nội vụ
01/07/2006 Văn bản có hiệu lực 53/2005/QH11 bộ nội vụ nhập trùng nên giữ lại bản của bộ nội vụ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.