• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/02/2004
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 17/2004/QĐ-NHNN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
05/01/2004 Văn bản được ban hành 17/2004/QĐ-NHNN
06/02/2004 Văn bản có hiệu lực 17/2004/QĐ-NHNN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.