• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 30/08/1998
  • Ngày hết hiệu lực: 01/05/2006
Lịch sử hiệu lực: Nghị định 57/1998/NĐ-CP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
31/07/1998 Văn bản được ban hành 57/1998/NĐ-CP
30/08/1998 Văn bản có hiệu lực 57/1998/NĐ-CP
02/09/2001 Được bổ sung 44/2001/NĐ-CP Xem tại đây
01/05/2006 Văn bản hết hiệu lực 57/1998/NĐ-CP
01/05/2006 Bị thay thế 12/2006/NĐ-CP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.