Ban hành quy định về quản lý, pháp hành và cấp biển xe được phép đi trên đê; xe kiểm tra đê; xe hộ đê, xa làm nhiệm vụ khẩn cấp về phòng, chống lụt bão
Số ký hiệu 09/VBHN-BNNPTNT Loại VB được sửa đổi bổ sung Quyết định
Ngày xác thực 19/06/2018 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn Thứ trưởng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
Văn bản gốc
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.