văn bản hợp nhất của Quyết định số 4069/2001/QĐ-BYT về việc ban hành mẫu hồ sơ, bệnh án
Số ký hiệu 08/VBHN-BYT Loại VB được sửa đổi bổ sung Quyết định
Ngày xác thực 24/05/2018 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.