Quyết định về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèogiai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2)
Số ký hiệu 01/VBHN-BXD Loại VB được sửa đổi bổ sung Quyết định
Ngày xác thực 04/03/2020 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh Thứ trưởng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.