NGhị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị
Số ký hiệu 07/VBHN-BXD Loại VB được sửa đổi bổ sung Nghị định
Ngày xác thực 13/09/2018 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh Thứ trưởng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.