• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 29/08/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 15/09/2016
Ban hành Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 40 Kiểm soát chất lượng kiểm toán
Số ký hiệu .03/2014/QĐ-KTNN Ngày ban hành 15/07/2014
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 29/08/2014
Nguồn thu thập Trang thông tin điện tử KTNN (Hệ thống văn bản) Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Kiểm toán
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Kiểm toán Nhà nước Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.