• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 04/08/2016
Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước
Số ký hiệu .01/2016/QĐ-KTNN Ngày ban hành 20/06/2016
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 04/08/2016
Nguồn thu thập Trang thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước (Hệ thống văn bản) Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Kiểm toán
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Kiểm toán Nhà nước Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.