• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/01/1970
  • Ngày hết hiệu lực: 13/07/1981
Về việc sửa đổi và bổ sung Pháp lệnh quy định cụ thể về tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ngày 16-4-1962
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 15/01/1970
Loại văn bản Pháp lệnh Ngày có hiệu lực 27/01/1970
Nguồn thu thập Công báo số 02 Ngày đăng công báo 31/01/1970
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Chủ tịch Trường Chinh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Luật 3-LCT/HĐNN7 Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân Ngày hết hiệu lực 13/07/1981
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.