• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/12/2012
Ban hành Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán
Số ký hiệu 08/2012/QĐ-KTNN Ngày ban hành 05/11/2012
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 20/12/2012
Nguồn thu thập Công báo số 669+670, năm 2012 Ngày đăng công báo 28/11/2012
Ngành
  • Kiểm toán
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Kiểm toán Nhà nước Tổng Kiểm toán Nhà nước Đinh Tiến Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.