• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07/12/2012
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT  ngày 01 tháng 04 năm 2011 và Thông tư 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 8 năm 2011
Số ký hiệu 52/2012/TT-BNNPTNT Ngày ban hành 22/10/2012
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 07/12/2012
Nguồn thu thập Công báo số 643+644, năm 2012 Ngày đăng công báo 01/11/2012
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thứ trưởng Bùi Bá Bổng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực