• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/02/2014
Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ
Số ký hiệu 01/2014/TT-BNV Ngày ban hành 10/01/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 24/02/2014
Nguồn thu thập Công báo số 173+174, năm 2014 Ngày đăng công báo 07/02/2014
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nội vụ Thứ trưởng Trần Anh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực