• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Sửa đổi, bổ sung Điều 68 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
Số ký hiệu 03/2020/NĐ-CP Ngày ban hành 01/01/2020
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/01/2020
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
  • Trang thiết bị y tế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Phạm vi

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.