• Nghị định 185/2013/NĐ-CP
  • Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014
Văn bản căn cứ
Văn bản dẫn chiếu
Văn bản bị thay thế