• Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014
Văn bản căn cứ
Văn bản được hướng dẫn
Văn bản dẫn chiếu
Văn bản bị thay thế