Lên đầu trang
    • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của HĐND, UBND trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

    Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của HĐND, UBND trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

    Tài liệu đính kèm: