Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Tập hệ thống hóa danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trong kỳ hệ thống 2014-2018

  Tập hệ thống hóa danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trong kỳ hệ thống 2014-2018

  TẬP HỆ THỐNG HÓA

  DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬTCỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TRONG KỲ HỆ THỐNG 2014 -2018

                                                                    *     NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

                                                                      *      QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  _________________________________________

  BÀ RỊA - VŨNG TÀU THÁNG 4/2019

   

  DANH MỤC CÁC CHỈ THỊ QPPL CỦA UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CÒN HIỆU LỰC 

  TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018

  STT Tên loại văn bản Số, ký hiệu văn bản Ngày, tháng, năm ban hành văn bản Năm ban hành Tên gọi văn bản Thời điểm có hiệu lực Ghi chú
  1 Chỉ thị 21/1998/CT-UBT  08/04/1998  1998  V/v chấn chỉnh việc cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến công tác cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng  08/04/1998   
  2 Chỉ thị 30/1998/CT-UB  02/05/1998  1998  Về việc đầu tư xây dựng phát triển khu kinh tế mới Bến Cát – Phước Thuận thuộc huyện Xuyên Mộc  02/05/1998  Hết hiệu lực một phần 
  3 Chỉ thị 37/1998/CT-UB  20/05/1998  1998  Về công tác phòng chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 1998 và những năm sắp tới  20/05/1998   
  4 Chỉ thị 44/1998/CT-UB  11/06/1998  1998  Về việc phòng ngừa trẻ em gái bị xâm hại tình dục  11/06/1998   
  5 Chỉ thị 45/1998/CT-UB  19/06/1998  1998  Về các biện pháp cấp bách diệt chuột bảo vệ mùa màng  19/06/1998   
  6 Chỉ thị 46/1998/CT-UB  19/06/1998  1998  Về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  19/06/1998   
  7 Chỉ thị 47/1998/CT-UB  25/06/1998  1998  Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về kiểm tra chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  25/06/1998   
  8 Chỉ thị 72/1998/CT-UB  08/10/1998  1998  Về phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên  08/10/1998   
  9 Chỉ thị 86/1998/CT-UB  03/12/1998  1998  V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn  03/12/1998   
  10 Chỉ thị 04/1999/CT-UB  03/02/1999  1999  V/v nghiêm cấm các phương tiện nghề cá hoạt động tại khu vực có công trình dầu khí  03/02/1999   
  11 Chỉ thị 05/1999/CT-UB  08/02/1999  1999  Về việc sử dụng và kiểm tra chứng minh nhân dân  08/02/1999   
  12 Chỉ thị 14/1999/CT-UB  08/04/1999  1999  Về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng  08/04/1999   
  13 Chỉ thị 32/1999/CT-UB  26/06/1999  1999  V/v thi hành Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 3-2-1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân  26/06/1999  Hết hiệu lực một phần 
  14 Chỉ thị 59/1999/CT-UB  25/09/1999  1999  Về thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ  25/09/1999   
  15 Chỉ thị 67/1999/CT-UB  10/11/1999  1999  Về vận động xây dựng Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam  10/11/1999   
  16 Chỉ thị 02/2000/CT-UB  10/01/2000  2000  V/v tăng cường biện pháp thực hiện phương án phòng chống bệnh dại  10/01/2000   
  17 Chỉ thị 11/2000/CT-UB  15/02/2000  2000  Về việc phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển, đặc biệt chú ý khu vực Lộc An và Cửa Lấp của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  15/02/2000   
  18 Chỉ thị 12/2000/CT-UB  01/03/2000  2000  Về việc tăng cường chăm sóc đời sống đối tượng chính sách ưu đãi người có công, đối tượng xã hội  01/03/2000   
  19 Chỉ thị 14/2000/CT-UB  02/03/2000  2000  Về việc tính toán, báo cáo chỉ tiêu giá trị tăng thêm trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh  02/03/2000   
  20 Chỉ thị 29/2000/CT-UB  24/04/2000  2000  V/v tổ chức thực hiện Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương của cán bộ, viên chức làm việc tại các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng  24/04/2000   
  21 Chỉ thị 41/2000/CT-UB  27/06/2000  2000  V/v tăng cường quản lý phát hành sách giáo khoa  27/06/2000   
  22 Chỉ thị 50/2000/CT-UB  15/08/2000  2000  V/v thành lập tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế  15/08/2000   
  23 Chỉ thị 53/2000/CT-UB  25/08/2000  2000  V/v thu và giải quyết quân nhân đào ngũ  25/08/2000   
  24 Chỉ thị 32/2001/CT-UB  14/08/2001  2001  Về chấn chỉnh công tác tổ chức và quản lý trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ văn hóa và đẩy mạnh phòng, chống các tệ nạn xã hội  14/08/2001   
  25 Chỉ thị 45/2001/CT-UB  16/11/2001  2001  V/v thực hiện Pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  16/11/2001   
  26 Chỉ thị 14/2002/CT-UB  11/03/2002  2002  Về việc hiến máu nhân đạo  11/03/2002   
  27 Chỉ thị 25/2002/CT-UB  14/05/2002  2002  Về việc sử dụng điện tiết kiệm và chống thất thoát điện năng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  14/05/2002   
  28 Chỉ thị 38/2002/CT-UB  03/08/2002  2002  V/v nghiêm cấm khai thác nghêu giống trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  03/08/2002   
  29 Chỉ thị 47/2002/CT-UB  10/10/2002  2002  V/v phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội  10/10/2002   
  30 Chỉ thị 56/2002/CT-UB  15/11/2002  2002  V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 83/2002/NĐ-CP ngày 22/10/2002 của Chính phủ về thành lập xã, phường thuộc các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, thị xã Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu  15/11/2002   
  31 Chỉ thị 35/2003/CT-UB  04/06/2003  2003  Về việc đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng giáo và vùng dân tộc ít người trong tình hình mới  04/06/2003   
  32 Chỉ thị 51/2003/CT-UB  17/11/2003  2003  Về việc tạm ngưng cấp phép hoạt động các loại hình dịch vụ massage, karaoke, vũ trường, Bar trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   17/11/2003   
  33 Chỉ thị 61/2003/CT-UB  19/12/2003  2003  V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 152/2003/NĐ-CP ngày 09/12/2003 của Chính phủ về thành lập xã, phường thuộc thành phố Vũng Tàu và huyện Tân Thành, chia huyện Long Đất thành huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  19/12/2003   
  34 Chỉ thị 32/2004/CT-UB  21/07/2004  2004  V/v tăng cường công tác Vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  21/07/2004   
  35 Chỉ thị 06/2006/CT-UBND  17/03/2006  2006  Về việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  17/03/2006   
  36 Chỉ thị 10/2006/CT-UBND  03/04/2006  2006  Về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh  03/04/2006   
  37 Chỉ thị 14/2006/CT-UBND  24/04/2006  2006  Về việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa khô năm 2006 và những năm tiếp theo  04/05/2006   
  38 Chỉ thị 32/2006/CT-UBND  12/12/2006  2006  Về tăng cường công tác quản lý đại lý Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  22/12/2006   
  39 Chỉ thị 11/2007/CT-UBND  23/04/2007  2007  Về việc cấm khai thác trái phép cáp ngầm viễn thông dưới biển  03/05/2007   
  40 Chỉ thị 18/2007/CT-UBND  08/06/2007  2007  Về việc chống đưa tạp chất vào nguyên liệu thủy sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  18/06/2007   
  41 Chỉ thị 19/2007/CT-UBND  08/06/2007  2007  Về một số biện pháp tăng cường quản lý việc sử dụng hóa chất, kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản  18/06/2007   
  42 Chỉ thị 24/2007/CT-UBND  07/08/2007  2007  Về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh  17/08/2007   
  43 Chỉ thị 10/2008/CT-UBND  28/04/2008  2008  Về việc giao nhiệm vụ khảo sát năng lực sản xuất, sửa chữa của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  08/05/2008   
  44 Chỉ thị 16/2008/CT-UBND  09/07/2008  2008  Về tiếp tục có những giải pháp cấp bách nhằm hạn chế tai nạn giao thông,ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  19/07/2008   
  45 Chỉ thị 18/2008/CT-UBND  16/07/2008  2008  Về việc tổ chức “Ngày lao động vì tương lai con em chúng ta” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  26/07/2008   
  46 Chỉ thị 20/2008/CT-UBND  20/08/2008  2008  Về việc triển khai Luật Thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  30/08/2008   
  47 Chỉ thị 24/2008/CT-UBND  23/09/2008  2008  Về thực hiện một số điều của Nghị định 148/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về qui hoạch, xây dựng, quản lí và bảo vệ vành đai an toàn các kho đạn dược, vật liệu nổ, nhà máy sản xuất đạn dược, vật liệu nổ do Bộ Quốc phòng quản lí trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  03/10/2008   
  48 Chỉ thị 31/2008/CT-UBND  15/12/2008  2008  Về việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới  25/12/2008   
  49 Chỉ thị 01/2009/CT-UBND  07/01/2009  2009  Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2002/NQLT ngày 08 tháng 5 năm 2002 của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Công an về công tác “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  17/01/2009   
  50 Chỉ thị 04/2009/CT-UBND  12/01/2009  2009  Về việc tiếp tục thực hiện chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước  22/01/2009   
  51 Chỉ thị 10/2009/CT-UBND  06/03/2009  2009  Về tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  16/03/2009   
  52 Chỉ thị 14/2009/CT-UBND  03/04/2009  2009  Về việc thực hiện công tác phòng không nhân dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  18/04/2009   
  53 Chỉ thị 09/2010/CT-UBND  29/04/2010  2010  Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước lĩnh vực hoạt động nạo vét khai thông đường thủy nội địa và vận chuyển, tiêu thụ đất, cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  09/05/2010   
  54 Chỉ thị 10/2010/CT-UBND  15/06/2010  2010  Về việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  25/06/2010   
  55 Chỉ thị 16/2010/CT-UBND  08/11/2010  2010  Về thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  18/11/2010   
  56 Chỉ thị 01/2011/CT-UBND  11/01/2011  2011  Về việc tăng cường công tác thống kê du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  21/01/2011   
  57 Chỉ thị 07/2011/CT-UBND  09/03/2011  2011  Về việc thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn  19/03/2011   
  58 Chỉ thị 11/2011/CT-UBND  24/06/2011  2011  Về việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  04/07/2011   
  59 Chỉ thị 17/2011/CT-UBND  27/10/2011  2011  Về việc thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông 06/11/2011   
  60 Chỉ thị 23/2011/CT-UBND  21/12/2011  2011  Về việc triển khai Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 31/12/2011   
  61 Chỉ thị 02/2012/CT-UBND  10/02/2012  2012  Về việc tăng cường quản lý đất lúa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  20/02/2012   
  62 Chỉ thị 08/2012/CT-UBND  04/05/2012  2012  Về tăng cường công tác quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  14/05/2012   
  63 Chỉ thị 02/2013/CT-UBND  14/01/2013  2013  Về việc tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  24/01/2013   
  64 Chỉ thị 04/2013/CT-UBND  28/02/2013  2013  Về việc tăng cường công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  10/03/2013   
  65 Chỉ thị 15/2013/CT-UBND  24/05/2013  2013  Về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  03/06/2013   
  66 Chỉ thị 22/2013/CT-UBND  04/11/2013  2013  Về việc Tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  04/11/2013   
  67 Chỉ thị 28/2013/CT-UBND  26/12/2013  2013  Về việc tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  05/01/2014   
  68 Chỉ thị 11/2014/CT-UBND  04/06/2014  2014  Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  14/06/2014   
  69 Chỉ thị 13/2014/CT-UBND  14/07/2014  2014  Về việc tăng cường biện pháp bảo vệ và xử lý vi phạm hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp  24/07/2014   
  70 Chỉ thị 22/2014/CT-UBND  21/11/2014  2014  Về việc triển khai Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn  01/12/2014   
  71 Chỉ thị 25/2014/CT-UBND  11/12/2014  2014  Về việc đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  21/12/2014   
  72 Chỉ thị 05/2015/CT-UBND  26/01/2015  2015  Về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 05/02/2015   

   

   

  DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT QPPL CỦA HĐND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CÒN HIỆU LỰC

  TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018

  STT Tên loại văn bản Số, ký hiệu văn bản Ngày, tháng, năm ban hành văn bản Năm ban hành Tên gọi văn bản Thời điểm có hiệu lực Ghi chú
  1 Nghị quyết 04/2007/NQ-HĐND  10/01/2007  2007  Về các Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 7/2007  10/01/2007  Hết hiệu lực một phần 
  2 Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND  10/01/2007  2007  Về việc phê chuẩn Đề án nâng đô thị thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  10/01/2007   
  3 Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND  02/08/2007  2007  Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh  02/08/2007   
  4 Nghị quyết 10/2007/NQ-HĐND  02/08/2007  2007  Về việc cho phép tiếp tục áp dụng khoản hỗ trợ tái định cư bằng tiền  12/08/2007   
  5 Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND  02/08/2007  2007  Về việc thu phí thẩm định và lệ phí cấp phép đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  12/08/2007   
  6 Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐND  02/08/2007  2007  Về việc ban hành chế độ thu phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh  12/08/2007   
  7 Nghị quyết 15/2007/NQ-HĐND  02/08/2007  2007  Về chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh  12/08/2007   
  8 Nghị quyết 21/2007/NQ-HĐND  02/08/2007  2007  Về giá đất đô thị loại III trên địa bàn Thị xã Bà Rịa  12/08/2007   
  9 Nghị quyết 26/2007/NQ-HĐND  02/08/2007  2007  Phê chuẩn việc nâng chế độ trợ cấp cho đối tượng tại các Trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  12/08/2007   
  10 Nghị quyết 27/2007/NQ-HĐND  02/08/2007  2007  Về việc ban hành các chế độ, bố trí nhân sự trực và mức thu học phí đào tạo của ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  12/08/2007   
  11 Nghị quyết 36/2007/NQ-HĐND  14/12/2007  2007  Về sửa đổi, bổ sung chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiếp khách trong nước  24/12/2007   
  12 Nghị quyết 37/2007/NQ-HĐND  14/12/2007  2007  Về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh và tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  24/12/2007   
  13 Nghị quyết 38/2007/NQ-HĐND  14/12/2007  2007  Phê chuẩn cho phép ngành Giáo dục - Đào tạo được chuyển các trường trung học phổ thông bán công thành trường trung học phổ thông công lập và học sinh trung học phổ thông hệ bán công (hệ B) trong các trường trung học phổ thông công lập sang hệ công lập  24/12/2007   
  14 Nghị quyết 39/2007/NQ-HĐND  14/12/2007  2007  Phê duyệt phương án đặt tên đường trong địa bàn thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc  24/12/2007   
  15 Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND  23/07/2008  2008  Về việc cho phép thành lập Quĩ phát triển nhà ở xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  02/08/2008   
  16 Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND  23/07/2008  2008  Về việc thông qua kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh  02/08/2008   
  17 Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND  23/07/2008  2008  Phê chuẩn việc điều chỉnh, bổ sung chính sách, chế độ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức  02/08/2008   
  18 Nghị quyết 11/2008/NQ-HĐND  23/07/2008  2008  Phê chuẩn bổ sung chế độ trợ cấp thu hút tạm thời đối với cán bộ, công chức, viên chức huyện Côn Đảo  02/08/2008   
  19 Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND  23/07/2008  2008  Về việc xác nhận kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh  23/07/2008   
  20 Nghị quyết 13/2008/NQ-HĐND  23/07/2008  2008  Về việc xác nhận kết quả biểu quyết tăng thêm số lượng thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh  23/07/2008   
  21 Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND  23/07/2008  2008  Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh  23/07/2008   
  22 Nghị quyết 15/2008/NQ-HĐND  23/07/2008  2008  Về việc xác nhận kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh ủy viên Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh  23/07/2008   
  23 Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND  23/07/2008  2008  Về việc xác nhận kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh thư kí kì họp Hội đồng nhân dân tỉnh  23/07/2008   
  24 Nghị quyết 17/2008/NQ-HĐND  23/07/2008  2008  Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh  23/07/2008   
  25 Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND  23/07/2008  2008  Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh thư kí kì họp Hội đồng nhân dân tỉnh  23/07/2008   
  26 Nghị quyết 19/2008/NQ-HĐND  23/07/2008  2008  Về việc xác nhận kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh  23/07/2008   
  27 Nghị quyết 22/2008/NQ-HĐND  05/12/2008  2008  Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2010 và các biện pháp tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh  15/12/2008   
  28 Nghị quyết 24/2008/NQ-HĐND  05/12/2008  2008  Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  01/01/2009   
  29 Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND  05/12/2008  2008  Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  01/01/2009   
  30 Nghị quyết 26/2008/NQ-HĐND  05/12/2008  2008  Về việc quy định bảng giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  15/12/2008   
  31 Nghị quyết 07/2009/NQ-HĐND  23/07/2009  2009  Về việc quy định thu và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài  02/08/2009   
  32 Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND  23/07/2009  2009  Về việc phê duyệt quy định về thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng và quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  02/08/2009   
  33 Nghị quyết 09/2009/NQ-HĐND  23/07/2009  2009  Về chấm dứt thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn và thu hút của địa phương đối với một số đối tượng cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo và giải quyết chế độ trợ cấp khuyến khích cho một số đối tượng cán bộ, công chức, viên chức công tác tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  02/08/2009  Hết hiệu lực một phần 
  34 Nghị quyết 10/2009/NQ-HĐND  23/07/2009  2009  Về đối tượng, mức hỗ trợ đào tạo bác sỹ, dược sĩ đại học cho ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ nay đến năm 2020 và thực hiện đến năm 2026.  02/08/2009   
  35 Nghị quyết 13/2009/NQ-HĐND  10/12/2009  2009  Về việc phê chuẩn bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  20/12/2009   
  36 Nghị quyết 04/2010/NQ-HĐND  14/07/2010  2010  Về chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh  24/07/2010   
  37 Nghị quyết 05/2010/NQ-HĐND  14/07/2010  2010  Về việc điều chỉnh giá bán điện trên địa bàn huyện Côn Đảo  24/07/2010   
  38 Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND  14/07/2010  2010  Về việc Ban hành Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  24/07/2010   
  39 Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐND  14/07/2010  2010  Về việc hỗ trợ kinh phí cộng tác viên và cán bộ chuyên trách chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em  24/07/2010   
  40 Nghị quyết 19/2010/NQ-HĐND  15/12/2010  2010  Về việc phê chuẩn bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  25/12/2010   
  41 Nghị quyết 22/2010/NQ-HĐND  15/12/2010  2010  Về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với Ban bảo vệ dân phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  25/12/2010   
  42 Nghị quyết 23/2010/NQ-HĐND  15/12/2010  2010  việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  25/12/2010   
  43 Nghị quyết 24/2010/NQ-HĐND  15/12/2010  2010  Về chương trình giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  25/12/2010   
  44 Nghị quyết 19/2011/NQ-HĐND  22/07/2011  2011  Phê chuẩn quy định nội dung chi, mức chi các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật mang tính thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  01/08/2011   
  45 Nghị quyết 21/2011/NQ-HĐND  22/07/2011  2011  Quy định mức thu phí giữ xe trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  01/08/2011   
  46 Nghị quyết 22/2011/NQ-HĐND  22/07/2011  2011  Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  01/08/2011   
  47 Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND  22/07/2011  2011  Ban hành định mức khoán chi hành chính ngân sách các xã, phường, thị trấn và khoán chi hoạt động tại thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  01/08/2011   
  48 Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND  22/07/2011  2011  Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  01/08/2011   
  49 Nghị quyết 27/2011/NQ-HĐND  22/07/2011  2011  Phê chuẩn định mức hỗ trợ “Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  01/08/2011   
  50 Nghị quyết 30/2011/NQ-HĐND  22/07/2011  2011  Quy định tỷ lệ phí đấu giá trích để lại cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản  01/08/2011   
  51 Nghị quyết 33/2011/NQ-HĐND  22/07/2011  2011  Thành lập tổ chức tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh 01/08/2011   
  52 Nghị quyết 34/2011/NQ-HĐND  22/07/2011  2011  Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, ấp, khu phố  01/08/2011  Hết hiệu lực một phần 
  53 Nghị quyết 45/2011/NQ-HĐND  08/12/2011  2011  Về việc phê duyệt nâng mức hỗ trợ tiền ăn hàng tháng cho học sinh khuyết tật tại Trường Nuôi dạy trẻ Khiếm thị Hữu Nghị và Trường Nuôi dạy trẻ Khuyết tật 18/12/2011   
  54 Nghị quyết 46/2011/NQ-HĐND  08/12/2011  2011  Về việc phê duyệt “nội dung và mức hỗ trợ đối với giáo viên, học sinh Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn”  18/12/2011   
  55 Nghị quyết 48/2011/NQ-HĐND  08/12/2011  2011  Về việc phê chuẩn thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành  18/12/2011   
  56 Nghị quyết 51/2011/NQ-HĐND  08/12/2011  2011  Về việc phê duyệt đề án nâng cấp thị xã Bà Rịa trở thành thành phố Bà Rịa trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  18/12/2011   
  57 Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐND  19/07/2012  2012  Về việc sửa đổi, bổ sung chính sách, chế độ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  01/01/2013   
  58 Nghị quyết 07/2012/NQ-HĐND  19/07/2012  2012  Về điều chỉnh, bổ sung chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh  23/07/2012   
  59 Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND  19/07/2012  2012  Về việc phê chuẩn hỗ trợ tiền ăn trưa cho giáo viên tham gia trực buổi trưa tại các trường Mầm non công lập có tổ chức lớp bán trú học 02 buổi/ngày trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  23/07/2012   
  60 Nghị quyết 09/2012/NQ-HĐND  19/07/2012  2012  Về việc nâng mức phụ cấp thu hút cho cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở Bảo trợ xã hội công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý  23/07/2012   
  61 Nghị quyết 11/2012/NQ-HĐND  19/07/2012  2012  Về việc phê chuẩn Phương án xác định điểm đầu, điểm cuối và đặt tên đường trên địa bàn thị xã Bà Rịa (giai đoạn II)  23/07/2012   
  62 Nghị quyết 17/2012/NQ-HĐND  07/12/2012  2012  Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  17/12/2012   
  63 Nghị quyết 18/2012/NQ-HĐND  07/12/2012  2012  Phê duyệt Đề án “Đề nghị công nhận thị trấn Phú Mỹ mở rộng, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV”  17/12/2012   
  64 Nghị quyết 19/2012/NQ-HĐND  07/12/2012  2012  Phê duyệt Đề án đổi tên phường 6 thành phường Thắng Nhì thuộc thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  17/12/2012   
  65 Nghị quyết 20/2012/NQ-HĐND  07/12/2012  2012  Phê duyệt Đề án “Đề nghị công nhận thành phố Vũng Tàu là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”  17/12/2012   
  66 Nghị quyết 22/2012/NQ-HĐND  07/12/2012  2012  Về việc phê chuẩn mức phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cấp  17/12/2012   
  67 Nghị quyết 24/2012/NQ-HĐND  07/12/2012  2012  Phê chuẩn Quy định nội dung chi, mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  17/12/2012   
  68 Nghị quyết 25/2012/NQ-HĐND  07/12/2012  2012  Về việc phê chuẩn Đề án quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn đến năm 2020  17/12/2012   
  69 Nghị quyết 28/2012/NQ-HĐND  07/12/2012  2012  Về việc hỗ trợ kinh phí cộng tác viên và cán bộ không chuyên trách thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em xã, phường, thị trấn  17/12/2012   
  70 Nghị quyết 29/2012/NQ-HĐND  07/12/2012  2012  Về việc phê chuẩn Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  17/12/2012   
  71 Nghị quyết 30/2012/NQ-HĐND  07/12/2012  2012  Về việc phê chuẩn chế độ khuyến khích tài năng cho học sinh trường Trung học phổ thông chuyên, trường Phổ thông và các Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  17/12/2012   
  72 Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐND  18/07/2013  2013  Phê chuẩn tăng mức phụ cấp cho cán bộ khu dân cư huyện Côn Đảo  28/07/2013   
  73 Nghị quyết 05/2013/NQ-HĐND  18/07/2013  2013  Phê chuẩn nội dung chi, mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  28/07/2013   
  74 Nghị quyết 06/2013/NQ-HĐND  18/07/2013  2013  Phê chuẩn nội dung chi, mức chi cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  28/07/2013   
  75 Nghị quyết 07/2013/NQ-HĐND  18/07/2013  2013  Phê chuẩn việc thành lập quỹ đầu tư phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu  28/07/2013   
  76 Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND  18/07/2013  2013  Phê chuẩn chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin, viễn thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  28/07/2013   
  77 Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND  18/07/2013  2013  Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bầu  18/07/2013   
  78 Nghị quyết 18/2013/NQ-HĐND  13/12/2013  2013  Về việc phê chuẩn phương án xác định điểm đầu, điểm cuối và đặt tên những tuyến đường mới trên địa bàn thành phố Vũng Tàu  23/12/2013   
  79 Nghị quyết 19/2013/NQ-HĐND  13/12/2013  2013  Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  23/12/2013   
  80 Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND  13/12/2013  2013  Về việc nâng mức phụ cấp cho Phó ban công tác mặt trận và Phó đoàn thể khu dân cư huyện Côn Đảo  23/12/2013   
  81 Nghị quyết 21/2013/NQ-HĐND  13/12/2013  2013  Về việc sửa đổi, bổ sung phân cấp các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  23/12/2013   
  82 Nghị quyết 24/2013/NQ-HĐND  13/12/2013  2013  Về việc phê chuẩn bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  23/12/2013   
  83 Nghị quyết 25/2013/NQ-HĐND  13/12/2013  2013  Về việc bố trí vốn ngân sách để thực hiện chuyển đổi dự án siêu thị kết hợp chung cư 18 tầng khu đô thị Phú Mỹ, huyện Tân hành làm quỹ nhà ở xã hội  23/12/2013   
  84 Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND  17/07/2014  2014  Về việc bố trí vốn thanh toán theo khả năng ngân sách hàng năm để thực hiện chuyển đổi dự án siêu thị kết hợp chung cư 18 tầng khu đô thị Phú Mỹ, huyện Tân Thành làm quỹ nhà ở xã hội  27/07/2014   
  85 Nghị quyết 13/2014/NQ-HĐND  17/07/2014  2014  Phê chuẩn chỉ tiêu biên chế và chỉ tiêu hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính, các Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh năm 2014  27/07/2014   
  86 Nghị quyết 14/2014/NQ-HĐND  17/07/2014  2014  Về việc tiếp tục bố trí và trợ cấp cho Công an viên tại 5 thị trấn và khu phố thuộc 5 thị trấn của huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và huyện Châu Đức  27/07/2014   
  87 Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND  17/07/2014  2014  Quy định mức chi kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  27/07/2014   
  88 Nghị quyết 20/2014/NQ-HĐND  17/07/2014  2014  Về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 về đối tượng, mức hỗ trợ đào tạo bác sỹ, dược sĩ đại học cho ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ nay đến năm 2020 và thực hiện đến năm 2026  27/07/2014   
  89 Nghị quyết 22/2014/NQ-HĐND  17/07/2014  2014  Về việc phê chuẩn tiếp tục thực hiện "Chính sách trợ cấp đối với công chức, viên chức trực tiếp phục vụ chuyên môn trong ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn 2016-2020"  27/07/2014   
  90 Nghị quyết 35/2014/NQ-HĐND  18/12/2014  2014  Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  28/12/2014   
  91 Nghị quyết 36/2014/NQ-HĐND  18/12/2014  2014  Về việc thông qua chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030  28/12/2014   
  92 Nghị quyết 40/2014/NQ-HĐND  18/12/2014  2014  Quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  28/12/2014   
  93 Nghị quyết 41/2014/NQ-HĐND  18/12/2014  2014  Về việc phê duyệt chính sách ưu đãi đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên công tác tại địa bàn huyện Côn Đảo  28/12/2014   
  94 Nghị quyết 42/2014/NQ-HDND  18/12/2014  2014  Về việc phê duyệt chế độ hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho công an viên và thôn, ấp, khu đội trưởng được bố trí ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  28/12/2014   
  95 Nghị quyết 48/2014/NQ-HĐND  18/12/2014  2014  Về việc phê chuẩn Đề án chính sách trợ cấp thu hút nguồn nhân lực cho ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2015 - 2020  28/12/2014   
  96 Nghị quyết 50/2014/NQ-HĐND  18/12/2014  2014  Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  28/12/2014   
  97 Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND  16/07/2015  2015  Ban hành tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh  26/07/2015   
  98 Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND  16/07/2015  2015  Thông qua chương trình phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2015 - 2025  26/07/2015   
  99 Nghị quyết 11/2015/NQ-HĐND  16/07/2015  2015  Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh  26/07/2015   
  100 Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND  16/07/2015  2015  Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện mô hình trường học mới (VNEN) đối với cấp Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  26/07/2015   
  101 Nghị quyết 29/2015/NQ-HĐND  11/12/2015  2015  Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  21/12/2015   
  102 Nghị quyết 35/2015/NQ-HĐND  11/12/2015  2015  Phê duyệt mức hỗ trợ người cao tuổi sửa chữa nhà ở theo chương trình hành động quốc gia người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2016 -2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  21/12/2015   
  103 Nghị quyết 36/2015/NQ-HĐND  11/12/2015  2015  Phê duyệt Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương trong 05 năm (2016-2020) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  21/12/2015   
  104 Nghị quyết 39/2015/NQ-HĐND  11/12/2015  2015  Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  21/12/2015   
  105 Nghị quyết 44/2015/NQ-HĐND  11/12/2015  2015  Về việc phê duyệt Đề án Nâng cao Thể thao thành tích cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016 – 2020  21/12/2015   
  106 Nghị quyết 47/2015/NQ-HĐND  11/12/2015  2015  Về việc ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh giữa 02 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh  21/12/2015   
  107 Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND  04/08/2016  2016  Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021  14/08/2016   
  108 Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND  04/08/2016  2016  Ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khóa VI, Nhiệm kỳ 2016 - 2021  14/08/2016   
  109 Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND  04/08/2016  2016  Ban hành quy chế tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khoá VI, Nhiệm kỳ 2016 - 2021  14/08/2016   
  110 Nghị quyết 38/2016/NQ-HĐND  04/08/2016  2016  Phê duyệt định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017  01/01/2017   
  111 Nghị quyết 39/2016/NQ-HĐND  04/08/2016  2016  Phê duyệt phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020  01/01/2017   
  112 Nghị quyết 42/2016/NQ-HĐND  04/08/2016  2016  Thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030  14/08/2016  Hết hiệu lực một phần 
  113 Nghị quyết 46/2016/NQ-HĐND  04/08/2016  2016  Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020  14/08/2016   
  114 Nghị quyết 47/2016/NQ-HĐND  04/08/2016  2016  Phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020  14/08/2016   
  115 Nghị quyết 48/2016/NQ-HĐND  04/08/2016  2016  Thông qua Đề án phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn II (2016 - 2020) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  14/08/2016  Hết hiệu lực một phần 
  116 Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND  04/08/2016  2016  Phê duyệt đề án sữa học đường cho học sinh trong trường mầm non, trẻ dưới 6 tuổi các trung tâm bảo trợ xã hội, trẻ 3 - 5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  14/08/2016   
  117 Nghị quyết 53/2016/NQ-UBND  04/08/2016  2016  Phê duyệt mức hỗ trợ kinh phí trang bị đồng phục cho công chức, viên chức và hỗ trợ kinh phí cho viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  14/08/2016   
  118 Nghị quyết 57/2016/NQ-HĐND  09/12/2016  2016  Thông qua diện tích thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/12/2016   
  119 Nghị quyết 58/2016/NQ-HĐND  09/12/2016  2016  Quy định mức thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  01/01/2017   
  120 Nghị quyết 59/2016/NQ-HĐND  09/12/2016  2016  Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  01/01/2017  Hết hiệu lực một phần 
  121 Nghị quyết 60/2016/NQ-HĐND  09/12/2016  2016  Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường và phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  01/01/2017   
  122 Nghị quyết 61/2016/NQ-HĐND  09/12/2016  2016  Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  01/01/2017   
  123 Nghị quyết 62/2016/NQ-HĐND  09/12/2016  2016  Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  01/01/2017  Hết hiệu lực một phần 
  124 Nghị quyết 63/2016/NQ-HĐND  09/12/2016  2016  Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  01/01/2017   
  125 Nghị quyết 66/2016/NQ-HĐND  09/12/2016  2016  Phê duyệt điều chỉnh tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện Tân Thành thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020  01/01/2017   
  126 Nghị quyết 67/2016/NQ-HĐND  09/12/2016  2016  Phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2017 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020  19/12/2016   
  127 Nghị quyết 68/2016/NQ-HĐND  09/12/2016  2016  Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh đối với Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  01/01/2017   
  128 Nghị quyết 69/2016/NQ-HĐND  09/12/2016  2016  Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  01/01/2017   
  129 Nghị quyết 71/2016/NQ-HĐND  09/12/2016  2016  Phê duyệt đề án điều trị nghiện ma túy tự nguyện không thu phí tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị cai nghiện ma túy tỉnh  19/12/2016   
  130 Nghị quyết 72/2016/NQ-HĐND  09/12/2016  2016  Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ cận nghèo chuẩn quốc gia và hộ nghèo chuẩn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  19/12/2016   
  131 Nghị quyết 73/2016/NQ-HĐND  09/12/2016  2016  Bãi bỏ Nghị quyết số 28/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  19/12/2016   
  132 Nghị quyết 74/2016/NQ-HĐND  09/12/2016  2016  Phê duyệt đề án giảm thiểu tai nạn giao thông giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  19/12/2016   
  133 Nghị quyết 75/2016/NQ-HĐND  09/12/2016  2016  Bãi bỏ khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2009 và bãi bỏ Nghị quyết số 43/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thực hiện trợ cấp khuyến khích đối với một số đối tượng công chức, viên chức, nhân viên công tác trong các ngành giáo dục, y tế, kiểm lâm, văn hóa trên địa bàn huyện Côn Đảo  01/01/2017   
  134 Nghị quyết 76/2016/NQ-HĐND  09/12/2016  2016  Quy định mức thu, nộp và quản lý phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  01/01/2017  Hết hiệu lực một phần 
  135 Nghị quyết 79/2016/NQ-HĐND  09/12/2016  2016  Bãi bỏ Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  19/12/2016   
  136 Nghị quyết 81/2016/NQ-HĐND  09/12/2016  2016  Quy định một số cơ chế, định mức chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nghiệm kỳ 2016 - 2021  19/12/2016  Hết hiệu lực một phần 
  137 Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND  13/07/2017  2017  Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  23/07/2017   
  138 Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND  13/07/2017  2017  Phê duyệt chủ trương thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  23/07/2017   
  139 Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND  13/07/2017  2017  Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  23/07/2017   
  140 Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND  13/07/2017  2017  Bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  23/07/2017   
  141 Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND  13/07/2017  2017  Ban hành một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  23/07/2017   
  142 Nghị quyết 15/2017/NQ-HĐND  13/07/2017  2017  Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Côn Đảo tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  23/07/2017   
  143 Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND  13/07/2017  2017  Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện tại Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  23/07/2017   
  144 Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND  13/07/2017  2017  Về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích lịch sử Bạch Dinh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  23/07/2017   
  145 Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND  13/07/2017  2017  Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Khu di tích lịch sử đặc biệt nhà tù Côn Đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  23/07/2017   
  146 Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND  13/07/2017  2017  Quy định mức học phí từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và bổ sung đối tượng miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  23/07/2017   
  147 Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND  13/07/2017  2017  Quy định mức trợ cấp đặc thù áp dụng đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh và mức hỗ trợ cho công chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ làm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh  23/07/2017   
  148 Nghị quyết 22/2017/NQ-HĐND  13/07/2017  2017  Ban hành một số chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2017- 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  23/07/2017   
  149 Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND  13/07/2017  2017  Quy định mức thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  23/07/2017   
  150 Nghị quyết 24/2017/NQ-HĐND  13/07/2017  2017  Ban hành định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  23/07/2017   
  151 Nghị quyết 34/2017/NQ-HĐND  09/12/2017  2017  Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã; thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách của Ủy ban nhân dân các cấp đến cơ quan tài chính cấp trên, các Ban của Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  01/01/2018   
  152 Nghị quyết 35/2017/NQ-HĐND  09/12/2017  2017  Quy định định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Ban thanh tra nhân dân các khu dân cư thuộc huyện Côn Đảo  01/01/2018   
  153 Nghị quyết 36/2017/NQ-HĐND  09/12/2017  2017  Sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 59/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 và Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  19/12/2017   
  154 Nghị quyết 41/NQ-HDND  09/12/2017  2017  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chế độ, định mức chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh, Nhiệm kỳ 2016 - 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 81/2016/HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  19/12/2017   
  155 Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐND  09/12/2017  2017  Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn II (2016 - 2020) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  19/12/2017   
  156 Nghị quyết 43/2017/NQ-HĐND  09/12/2017  2017  Quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  01/01/2018   
  157 Nghị quyết 44/2017/NQ-HĐND  09/12/2017  2017  Quy định mức hỗ trợ tiền ăn của học viên cai nghiện ma túy tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  19/12/2017   
  158 Nghị quyết 45/2017/NQ-HĐND  09/12/2017  2017  Quy định mức hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018 - 2020  19/12/2017   
  159 Nghị quyết 46/2017/NQ-HĐND  09/12/2017  2017  Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh Vườn quốc gia Côn Đảo  19/12/2017   
  160 Nghị quyết 47/2017/NQ-HĐND  09/12/2017  2017  Bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến mức chi đặc thù (bồi dưỡng) cho tuyên truyền viên, diễn viên quần chúng và chế độ bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật (diễn viên) thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  19/12/2017   
  161 Nghị quyết 48/2017/NQ-HĐND  09/12/2017  2017  Quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  19/12/2017   
  162 Nghị quyết 49/2017/NQ-HĐND  09/12/2017  2017  Quy định mức giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và nguyên tắc áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp  19/12/2017  Hết hiệu lực một phần 
  163 Nghị quyết 50/2017/NQ-HĐND  09/12/2017  2017  Ban hành chính sách mức hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân tâm thần điều trị nội trú tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018 - 2021  01/01/2018   
  164 Nghị quyết 51/2017/NQ-HĐND  09/12/2017  2017  Quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  19/12/2017   
  165 Nghị quyết 54/2017/NQ-HĐND  09/12/2017  2017  Bãi bỏ Khoản 6 Điều 1 Nghị quyết 34/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, ấp, khu phố  19/12/2017   
  166 Nghị quyết 55/2017/NQ-HĐND  09/12/2017  2017  Quy định định mức hoạt động phí của Tổ dân cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  19/12/2017  Hết hiệu lực một phần 
  167 Nghị quyết 58/2017/NQ-HĐND  09/12/2017  2017  Quy định nội dung chi và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  19/12/2017   
  168 Nghị quyết 59/2017/NQ-HĐND  09/12/2017  2017  Ban hành Quy định chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  19/12/2017   
  169 Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND  29/03/2018  2018  Ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng phát triển sản xuất tại các xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn 2018 - 2020  29/03/2018   
  170 Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND  29/03/2018  2018  Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hộ trong nông nghiệp, thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018 - 2020  07/04/2018   
  171 Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND  20/07/2018  2018  Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  30/07/2018   
  172 Nghị quyết 21/2018/NQ-HĐND  20/07/2018  2018  Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 76/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và bãi bỏ một số khoản thu quy định tại Phụ lục lệ phí hộ tịch ban hành kèm theo Nghị quyết số 76/2016/NQ-HĐND  30/07/2018   
  173 Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND  20/07/2018  2018  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và nguyên tắc áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp  30/07/2018   
  174 Nghị quyết 23/2018/NQ-HĐND  20/07/2018  2018  Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bà Rịa -V ũng Tàu  30/07/2018   
  175 Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND  20/07/2018  2018  Quy định nội dung và mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  30/07/2018   
  176 Nghị quyết 25/2018/NQ-HĐND  20/07/2018  2018  Ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí nhà nước phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020  30/07/2018   
  177 Nghị quyết 34/2018/NQ-HĐND  14/12/2018  2018  Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030  24/12/2018   
  178 Nghị quyết 39/2018/NQ-HĐND  14/12/2018  2018  Ban hành chính sách hỗ trợ trang thiết bị, vật tư phát triển Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2019 - 2020  24/12/2018   
  179 Nghị quyết 41/2018/NQ-HĐND  14/12/2018  2018  Ban hành chính sách hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018 - 2025  24/12/2018   
  180 Nghị quyết 42/2018/NQ-HĐND  14/12/2018  2018  Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015 -31/12/2019) áp dụng cho năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  01/01/2019   
  181 Nghị quyết 46/2018/NQ-HĐND  14/12/2018  2018  Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  24/12/2018   
  182 Nghị quyết 48/2018/NQ-HĐND  14/12/2018  2018  Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định định mức hoạt động phí của tổ dân cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  24/12/2018   
  183 Nghị quyết 49/2018/NQ-HĐND  14/12/2018  2018  Quy định nội dung và mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu  24/12/2018   

   

   

  DANH MỤC CÁC QUYẾT ĐỊNH QPPL CỦA UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CÒN HIỆU LỰC

  TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018

  STT Tên loại văn bản Số, ký hiệu văn bản Ngày, tháng, năm ban hành văn bản Năm ban hành Tên gọi văn bản Thời điểm có hiệu lực Ghi chú
  1 Quyết định 1350/1998/QĐ-UB  24/06/1998  1998  V/v Ban hành quy định chế độ làm việc của Ban chỉ đạo cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản  24/06/1998   
  2 Quyết định 1421/1998/QĐ-UB  29/06/1998  1998  V/v Ban hành quy chế về tổ chức, hoạt động của Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  29/06/1998   
  3 Quyết định 2463/1998/QĐ-UB  19/10/1998  1998  V/v Ban hành quy định tạm thời về tổ chức, quản lý và cấp giấy phép hành nghề vận tải hành khách bằng xe mô tô, xe gắn máy 2 bánh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   03/11/1998   
  4 Quyết định 2669/1998/QĐ-UB  04/11/1998  1998  V/v Ban hành quy định quản lý giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  04/11/1998   
  5 Quyết định 528/1998/QĐ-UB  26/10/1998  1998  V/v Ban hành Quy định về trình tự lập hồ sơ, giao nhận, phân loại, quản lý và nuôi dưỡng đối tượng xã hội  26/10/1998   
  6 Quyết định 1185/1999/QĐ-UB  23/03/1999  1999  Về việc ban hành mẫu Hợp đồng và Quy trình tạm thời về giải quyết thủ tục hành chính trong chuyển quyền sở hữu (QSH) nhà ở và quyền sử dụng (QSD) đất ở đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận theo Nghị định 60/CP ngày 5-7-1994 của Chính phủ  23/03/1999  Hết hiệu lực một phần 
  7 Quyết định 148/1999/QĐ-UB  27/03/1999  1999  V/v ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  27/03/1999   
  8 Quyết định 178/1999/QĐ-UB  08/04/1999  1999  V/v Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý chợ Vũng Tàu  08/04/1999   
  9 Quyết định 1859/1999/QĐ-UB  13/01/1999  1999  V/v hủy bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành đã hết hiệu lực  13/01/1999   
  10 Quyết định 205/1999/QĐ-UB  21/04/1999  1999  V/v: Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xóa đói giảm nghèo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  21/04/1999   
  11 Quyết định 2160/1999/QĐ-UB  03/05/1999  1999  Sửa đổi Quy định về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở  03/05/1999   
  12 Quyết định 2681/1999/QĐ-UB  11/05/1999  1999  Về việc ban hành bản Quy định giảm tiền mua nhà ở cho một số đối tượng khi mua nhà ở đang thuê thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  11/05/1999   
  13 Quyết định 288/1999/QĐ-UB  07/06/1999  1999  V/v ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Công trình đô thị thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  07/06/1999   
  14 Quyết định 290/1999/QĐ-UB  07/06/1999  1999  V/v Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Lâm viên cây xanh thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  07/06/1999   
  15 Quyết định 419/QĐ.UB  22/01/1999  1999  Ban hành Quy định về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở  22/01/1999   
  16 Quyết định 5100/1999/QĐ-UB  18/10/1999  1999  V/v Điều chỉnh suất đầu tư trồng - chăm sóc 1 ha rừng cây Cẩm Lai năm thứ I trên địa bàn đất bằng phẳng và đất đồi núi chương trình 327 (nay là chương trình dự án trồng mới 5 triệu ha rừng) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  18/10/1999   
  17 Quyết định 577/1999/QĐ-UB  21/10/1999  1999  V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Chợ Bà Rịa  21/10/1999   
  18 Quyết định 667/1999/QĐ-UB  24/11/1999  1999  V/v Ban hành Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Hạ tầng kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  24/11/1999   
  19 Quyết định 6843/1999/QĐ-UB  08/12/1999  1999  V/v Ban hành Quy định về tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ôtô và quy chế về quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và DNNN trên địa bàn tỉnh  08/12/1999   
  20 Quyết định 6968/1999/QĐ-UB  14/12/1999  1999  Về việc phê duyệt phương án tổ chức thực hiện cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  14/12/1999   
  21 Quyết định 724/1999/QĐ-UB  15/12/1999  1999  V/v Ban hành quy định lập, quản lý Quỹ xóa đói giảm nghèo  30/12/1999   
  22 Quyết định 740/1999/QĐ-UB  24/12/1999  1999  V/v Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  24/12/1999   
  23 Quyết định 83/1999/QĐ-UB  20/01/1999  1999  V/v ban hành Quy định trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp của nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  20/01/1999   
  24 Quyết định 2225/QĐ-UB  19/05/2000  2000  V/v bãi bỏ Quyết định số 303/QĐ-UBT ngày 11/07/1997 và phần C Quyết định số 252/1998/QĐ-UB ngày 05/6/1998 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  19/05/2000   
  25 Quyết định 426/2000/QĐ-UB  20/01/2000  2000  V/v ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  28/02/2000   
  26 Quyết định 5339/2000/QĐ-UB  10/11/2000  2000  V/v ban hành quy chế tạm thời bảo vệ môi trường trong giao thông đường thủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  01/01/2001   
  27 Quyết định 6130/2000/QĐ-UB  07/12/2000  2000  V/v ban hành Danh mục các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính ở UBND các huyện, thị xã, thành phố theo mô hình một cửa thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  07/12/2000  Hết hiệu lực một phần 
  28 Quyết định 6224/2000/QĐ-UB  14/12/2000  2000  Ban hành quy định về việc tổ chức thực hiện hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước cách mạng tháng 8/1945 cải thiện nhà ở theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ  14/12/2000   
  29 Quyết định 688/2000/QĐ-UB  03/02/2000  2000  V/v sửa đổi một số nội dung trong Quyết định số 6968/1999/QĐ-UB ngày 14/12/1999 của UBND Tỉnh về Phê duyệt phương án tổ chức thực hiện cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  03/02/2000   
  30 Quyết định 9258/2001/QĐ-UB  29/10/2001  2001  Về việc ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  29/10/2001   
  31 Quyết định 9298/2001/QĐ-UB  31/10/2001  2001  V/v phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa của Sở Công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  31/10/2001   
  32 Quyết định 1421/2002/QĐ.UB  18/02/2002  2002  V/v sửa đổi và bổ sung một số điều của Quyết định số 508/1998/ QĐ.UB ngày 19/10/1998 ban hành quy định tạm thời về việc quản lý tổ chức và hoạt động của các Hội quần chúng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  18/02/2002   
  33 Quyết định 1573/2002/QĐ.UB 08/03/2002  2002  Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quyết định số 6130/2000/QĐ-UB ngày 07/12/2000 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về thủ tục hành chính, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính tại UBND các huyện, thị xã, thành phố theo mô hình ''một cửa " thuộc lĩnh vực: Địa chính và đăng ký kinh doanh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 08/03/2002   
  34 Quyết định 3707/2002/QĐ.UB  15/05/2002  2002  V/v Quy định tạm thời định mức tiền giờ dạy vượt tiêu chuẩn của giảng viên trong biên chế và giảng viên thỉnh giảng  15/05/2002   
  35 Quyết định 7216/2002/QĐ-UB  20/08/2002  2002  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  20/08/2002   
  36 Quyết định 7580/2002/QĐ-UB  04/09/2002  2002  V/v Phê duyệt kế hoạch tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  04/09/2002   
  37 Quyết định 7742/2002/QĐ-UB  17/09/2002  2002  Về việc Ban hành qui định về điều kiện, trình tự thủ tục và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu (QSH) nhà ở và quyền sử dụng (QSD) đất ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  01/01/2003   
  38 Quyết định 7985/2002/QĐ-UB  26/09/2002  2002  Về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng huyện Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  11/10/2002   
  39 Quyết định 8475/2002/QĐ-UB  21/10/2002  2002  V/v Ban hành bản Quy định về quản lý hoạt động kinh doanh ca nô, du thuyền, mô tô trượt nước phục vụ khách du lịch tại các bãi biển thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  21/10/2002  Hết hiệu lực một phần 
  40 Quyết định 8731/2002/QĐ-UB  31/10/2002  2002  V/v công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành  15/11/2002   
  41 Quyết định 9507/2002/QĐ-UB  02/12/2002  2002  V/v bổ sung biên chế cho UBND các huyện, thành phố, thị xã do bổ sung nhiệm vụ  02/12/2002   
  42 Quyết định 9837/2002/QĐ-UB  12/12/2002  2002  V/v sửa điểm 3, Điều 7 Chương III Bản quy định về quản lý hoạt động kinh doanh ca nô, du thuyền do UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 8475/2002/QĐ-UB ngày 21/10/2002  27/12/2002   
  43 Quyết định 11678/2003/QĐ-UB  02/12/2003  2003  V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng giám sát chứng kiến xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  02/12/2003   
  44 Quyết định 12418/2003/QĐ.UB  12/12/2003  2003  V/v ban hành 'Quy chế hoạt động du lịch sinh thái ở khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu'  27/12/2003   
  45 Quyết định 12758/2003/QĐ-UB  18/12/2003  2003  V/v ban hành Quy định chế độ làm việc của Ban chỉ đạo Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  18/12/2003   
  46 Quyết định 14113/2003/QĐ-UB  31/12/2003  2003  V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh  31/12/2003   
  47 Quyết định 5532/2003/QĐ-UB  16/06/2003  2003  V/v Giao nhiệm vụ cho Ban Tôn giáo và Dân tộc tỉnh  16/06/2003   
  48 Quyết định 5885/2003/QĐ-UB  18/06/2003  2003  V/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thoát nước đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  18/06/2003   
  49 Quyết định 7882/2003/QĐ-UB  28/08/2003  2003  V/v Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức hoạt động của Trung tâm Văn hóa xã, phường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  28/08/2003   
  50 Quyết định 8715/2003/QĐ-UB  30/09/2003  2003  Về việc quy định tạm thời mức phụ cấp cho các chức danh cán bộ và hoạt động phí ở thôn, ấp, khu phố  01/10/2003   
  51 Quyết định 1174/2004/QĐ-UB  16/03/2004  2004  V/v đưa trang thông tin điện tử của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lên Internet  16/03/2004   
  52 Quyết định 1285/2004/QĐ-UB  29/03/2004  2004  V/v thành lập Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  01/06/2004   
  53 Quyết định 14030/2004/QĐ.UB  16/12/2004  2004  V/v ban hành Quy định Quản lý xây dựng tại núi Lớn - núi Nhỏ thành phố Vũng Tàu  31/12/2004   
  54 Quyết định 14295/2004/QĐ-UB  29/12/2004  2004  V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu  08/01/2005   
  55 Quyết định 1589/2004/QĐ-UB  13/04/2004  2004  V/v ban hành Quy chế về quản lý hoạt động Trang thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên mạng Internet.  13/04/2004   
  56 Quyết định 1727/2004/QĐ-UB  15/04/2004  2004  V/v ban hành Bản quy chế về quản lý và tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch tại các bãi tắm thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  30/04/2004   
  57 Quyết định 1847/2004/QĐ-UB  16/04/2004  2004  V/v Ban hành Quy chế tín dụng hỗ trợ xuất khẩu ngắn hạn bằng vốn ngân sách tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hoạt động hỗ trợ sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu của tỉnh.  01/05/2004   
  58 Quyết định 2325/2004/QĐ-UB  07/05/2004  2004  Về việc ban hành quy định Bảng giá cước vận chuyển hàng hóa, vật liệu bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  22/05/2004   
  59 Quyết định 316/2004/QĐ-UB  04/02/2004  2004  Về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1  04/02/2004   
  60 Quyết định 6734/2004/QĐ.UB  17/09/2004  2004  V/v Thu phí các loại phí: Phí chợ; phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô; phí bến bãi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 02/10/2004   
  61 Quyết định 6764/2004/QĐ-UB  21/09/2004  2004  V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 01/10/2004   
  62 Quyết định 7400/2004/QĐ-UB  11/10/2004  2004  V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  21/10/2004   
  63 Quyết định 7458/2004/QĐ-UBND  14/10/2004  2004  Về việc phê duyệt đề án nhà ở cho người thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  14/10/2004   
  64 Quyết định 7973/2004/QĐ-UB  22/10/2004  2004  V/v ban hành Quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.  22/10/2004   
  65 Quyết định 8171/2004/QĐ-UB  27/10/2004  2004  Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài  11/11/2004   
  66 Quyết định 06/2005/QĐ-UBND 05/01/2005  2005  Về việc quy định về tổ chức, nhân sự và chế độ, chính sách đối với lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng ở xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố 15/01/2005   
  67 Quyết định 1271/2005/QĐ-UB  20/04/2005  2005  V/v phê duyệt cho Trung tâm nước sinh hoạt & vệ sinh môi trường nông thôn áp dụng giá tiêu thụ nước sạch được ban hành theo Quyết định 14095/2004/QĐ-UB ngày 22/12/2004 của UBND tỉnh về giá tiêu thụ nước máy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  01/04/2005   
  68 Quyết định 129/2005/QĐ-UB  12/01/2005  2005  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thẩm quyền quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp của nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 10475/2004/QĐ-UB ngày 07/12/2004 của UBND tỉnh  12/01/2005   
  69 Quyết định 133/2005/QĐ-UB  12/01/2005  2005  V/v Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh  12/01/2005   
  70 Quyết định 146/2005/QĐ-UB  12/01/2005  2005  V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm y tế quân - dân y huyện Côn Đảo  22/01/2005   
  71 Quyết định 1687/2005/QĐ-UB  31/05/2005  2005  V/v Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng cộng đồng Bà Rịa - Vũng Tàu  10/06/2005   
  72 Quyết định 1693/2005/QĐ-UB  01/06/2005  2005  Về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chống tham nhũng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  11/06/2005   
  73 Quyết định 2031/2005/QĐ-UBND  24/06/2005  2005  V/v ban hành Qui chế hoạt động của Hội đồng chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc bán đấu giá quyền sử dụng đất  04/07/2005   
  74 Quyết định 2780/2005/QĐ-UBND  09/08/2005  2005  Về việc ban hành quy định trách nhiệm của người ra quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn và doanh nghiệp thi công xây dựng trong việc tham gia quản lý và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng  24/08/2005   
  75 Quyết định 2994/2005/QĐ-UB  17/08/2005  2005  V/v Phê duyệt mức thu, chi học phí và xây dựng cơ sở vật chất trường học từ năm học 2005-2006  17/08/2005  Hết hiệu lực một phần 
  76 Quyết định 3019/2005/QĐ-UBND  19/08/2005  2005  V/v quy định sử dụng 20% quỹ học phí công lập hỗ trợ công tác quản lý và điều tiết chung thuộc ngành Giáo dục Đào tạo  19/08/2005   
  77 Quyết định 3293/2005/QĐ-UBND  16/09/2005  2005  V/v Bổ sung cho mỗi xã, phường, thị trấn thêm một Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng  26/09/2005   
  78 Quyết định 3528/2005/QĐ-UBND  03/10/2005  2005  Về việc Ban hành quy định về xả thải nước thải vào các vùng nước và phân vùng phát thải khí thải để áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường TCVN 2000, 2001 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  13/10/2005   
  79 Quyết định 4440/2005/QĐ-UBND  18/11/2005  2005  Về việc Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  28/11/2005   
  80 Quyết định 4466/2005/QĐ-UBND  22/11/2005  2005  V/v phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Luật Xây dựng  02/12/2005   
  81 Quyết định 4467/2005/QĐ-UBND  22/11/2005  2005  V/v phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Luật Xây dựng  02/12/2005   
  82 Quyết định 4469/2005/QĐ-UBND  22/11/2005  2005  V/v Thu hồi và bãi bỏ các quyết định về phân cấp, ủy quyền trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành đã hết hiệu lực  02/12/2005   
  83 Quyết định 760/2005/QĐ.UB  10/03/2005  2005  V/v Ban hành Quy định thực hiện về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  10/03/2005   
  84 Quyết định 03/2006/QĐ-UBND  04/01/2006  2006  Về việc ban hành quy định phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh  14/01/2006   
  85 Quyết định 1032/2006/QĐ-UBND  31/03/2006  2006  V/v thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 2031/2003/QĐ-UB ngày 31/3/2003 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành một số chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  10/04/2006   
  86 Quyết định 1070/2006/QĐ-UBND  04/04/2006  2006  Về việc ban hành đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  14/04/2006   
  87 Quyết định 1357/2006/QĐ-UBND  05/05/2006  2006  Ban hành quy định về thực hiện trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  15/05/2006   
  88 Quyết định 1742/2006/QĐ-UBND  15/06/2006  2006  Về việc phê duyệt bổ sung thu một phần viện phí theo Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH  25/06/2006   
  89 Quyết định 1743/2006/QĐ-UBND  15/06/2006  2006  Về việc ban hành Chương trình hành động của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Quyết định số 09/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình  25/06/2006   
  90 Quyết định 1778/2006/QĐ-UBND  19/06/2006  2006  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  29/06/2006   
  91 Quyết định 2295/2006/QĐ-UBND  08/08/2006  2006  Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn đến 2010, xét đến năm 2020  18/08/2006   
  92 Quyết định 2360/2006/QĐ-UBND  15/08/2006  2006  Về việc sửa đổi khoản 1 và 2 Điều 3 của Quy chế quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 608/2006/ QĐ - UBND ngày 27/2/2006  25/08/2006   
  93 Quyết định 2631/2006/QĐ-UBND  06/09/2006  2006  Về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới  16/09/2006   
  94 Quyết định 2633/2006/QĐ-UBND  06/09/2006  2006  V/v uỷ quyền cho Cục trưởng Cục Thuế tỉnh ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ tài sản tàu, thuyền, ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  16/09/2006   
  95 Quyết định 2666/2006/QĐ-UBND  07/09/2006  2006  Về việc phê duyệt giá vận chuyển, bốc xếp vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  17/09/2006   
  96 Quyết định 2763/2006/QĐ-UBND  14/09/2006  2006  Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2006 - 2015, định hướng đến 2020  24/09/2006   
  97 Quyết định 2813/2006/QĐ-UBND  20/09/2006  2006  Về việc bổ sung, điều chỉnh chức danh cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn  30/09/2006   
  98 Quyết định 2814/2006/QĐ-UBND  20/09/2006  2006  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 7973/2004/ QĐ-UBND ngày 22/10/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  30/09/2006   
  99 Quyết định 366/2006/QĐ-UBND  03/02/2006  2006  V/v Thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 571/2005/QĐ-UB ngày 15/02/2005 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành quy định về các biện pháp tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  13/02/2006   
  100 Quyết định 367/2006/QĐ-UBND  03/02/2006  2006  Về việc ban hành quy định về quản lý, giúp đỡ học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện hồi gia  13/02/2006   
  101 Quyết định 3913/2006/QĐ-UBND  31/10/2006  2006  Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  10/11/2006   
  102 Quyết định 4373/2006/QĐ-UBND  28/11/2006  2006  Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  08/12/2006   
  103 Quyết định 4374/2006/QĐ-UBND  28/11/2006  2006  Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Tôn giáo và Dân tộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  08/12/2006   
  104 Quyết định 4572/2006/QĐ-UBND  15/12/2006  2006  Phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2006 -2015 và định hướng phát triển đến năm 2020”  15/12/2006   
  105 Quyết định 4598/2006/QĐ-UBND  15/12/2006  2006  V/v Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình về chi phí nhân công, chi phí sử dụng máy thi công trong các bộ Đơn giá xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 2056/2006/QĐ.UBND - Phần xây dựng, Quyết định số 2057/2006/QĐ.UBND - Phần lắp đặt, Quyết định số 2058/2006/QĐ.UBND - Phần khảo sát xây dựng ngày 18/7/2006 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  25/12/2006   
  106 Quyết định 461/2006/QĐ-UBND  13/02/2006  2006  Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Sở Thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  23/02/2006   
  107 Quyết định 4704/2006/QĐ-UBND  26/12/2006  2006  Ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý  05/01/2007   
  108 Quyết định 4724/2006/QĐ-UBND  27/12/2006  2006  Về việc Quy định mức thu và sử dụng lệ phí thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  06/01/2007   
  109 Quyết định 608/2006/QĐ.UBND  27/02/2006  2006  Về việc ban hành Quy chế quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  09/03/2006   
  110 Quyết định 611/2006/QĐ-UBND  28/02/2006  2006  Về việc ban hành quy định giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  10/03/2006   
  111 Quyết định 693/2006/QĐ-UBND  07/03/2006  2006  Về việc ban hành quy định về quy mô khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trong phạm vi gia đình không phải xin phép, vùng khai thác nước và chiều sâu giếng phải đăng ký trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  17/03/2006   
  112 Quyết định 790/2006/QĐ-UBND  17/03/2006  2006  Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  27/03/2006   
  113 Quyết định 873/2006/QĐ-UBND  21/03/2006  2006  V/v ban hành Quy chế quản lý hoạt động các cụm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  31/03/2006   
  114 Quyết định 901/2006/QĐ-UBND  24/03/2006  2006  Về việc ban hành chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng  03/04/2006   
  115 Quyết định 04/2007/QĐ-UBND  15/01/2007  2007  Ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế 'một cửa' tại Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  25/01/2007   
  116 Quyết định 06/2007/QĐ-UBND  18/01/2007  2007  Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý phát triển Côn Đảo  28/01/2007   
  117 Quyết định 10/2007/QĐ-UBND  29/01/2007  2007  Quy định mức trợ cấp tiền ăn hàng tháng cho học sinh tiểu học Trường Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hữu Nghị - huyện Tân Thành và Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật - thị xã Bà Rịa  08/02/2007   
  118 Quyết định 15/2007/QĐ-UBND  22/02/2007  2007  V/v Điều chỉnh hệ số nhân công và máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng công trình do giảm phụ cấp đặc biệt và tăng lương tối thiểu đối với các Bộ đơn giá xây dựng công trình huyện Côn Đảo ban hành theo Quyết định số 4596/2006/QĐ-UBND, Quyết định số 4597/2006/QĐ-UBND ngày 15/12/2006 và Quyết định số 2058/2006/QĐ-UBND ngày 18/7/2006 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  04/03/2007   
  119 Quyết định 16/2007/QĐ-UBND  20/03/2007  2007  Ban hành quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp Giấy chứng chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  30/03/2007   
  120 Quyết định 20/2007/QĐ-UBND  02/04/2007  2007  Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Tiếp công dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  12/04/2007   
  121 Quyết định 25/2007/QĐ-UBND  19/04/2007  2007  Về việc điều chỉnh hệ số nhân công và bù giá nhiên liệu trong dự toán dịch vụ công ích đô thi đối với các Bộ đơn giá ban hành theo Quyết định số 12192/QĐ-UBND, số 12193/QĐ-UBND ngày 05/12/2003 và số 1070/2006/QĐ-UBND ngày 04/4/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  29/04/2007   
  122 Quyết định 33/2007/QĐ-UBND  09/05/2007  2007  Về việc ban hành chính sách hỗ trợ đối với các hộ tham gia dự án phát triển giống bò sữa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  19/05/2007   
  123 Quyết định 38/2007/QĐ-UBND  04/06/2007  2007  Về việc ban hành chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp trên địa bàn tỉnh.  19/06/2007   
  124 Quyết định 41/2007/QĐ-UBND  28/06/2007  2007  Sửa đổi, bổ sung Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại Sở Công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  08/07/2007   
  125 Quyết định 42/2007/QĐ-UBND  29/06/2007  2007  Ban hành Quy chế thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  09/07/2007   
  126 Quyết định 43/2007/QĐ-UBND  13/07/2007  2007  Ban hành Quy định về việc tổ chức quản lý cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng tin học diện rộng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  23/07/2007   
  127 Quyết định 46/2007/QĐ-UBND  02/08/2007  2007  Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  12/08/2007   
  128 Quyết định 49/2007/QĐ-UBND  13/08/2007  2007  Về việc ban hành Danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  23/08/2007   
  129 Quyết định 61/2007/QĐ-UBND  27/08/2007  2007  Ban hành chế độ thu phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  06/09/2007   
  130 Quyết định 65/2007/QĐ-UBND  07/09/2007  2007  Ban hành các chế độ, bố trí nhân sự trực và mức thu học phí đào tạo của Ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  17/09/2007   
  131 Quyết định 70/2007/QĐ-UBND  14/09/2007  2007  Ban hành Quy định về công tác phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  24/09/2007   
  132 Quyết định 77/2007/QĐ-UBND  09/10/2007  2007  V/v bãi bỏ điểm a, b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 06/2005/QĐ.UB ngày 05/01/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh  09/10/2007   
  133 Quyết định 83/2007/QĐ-UBND  25/10/2007  2007  Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  04/11/2007   
  134 Quyết định 85/2007/QĐ-UBND  29/10/2007  2007  Về việc ban hành quy định tạm thời về thẩm quyền quản lý đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  08/11/2007   
  135 Quyết định 87/2007/QĐ-UBND  02/11/2007  2007  Phê duyệt Đề án định hướng và giải pháp phát triển kinh tế dịch vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2007 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020  12/11/2007   
  136 Quyết định 88/2007/QĐ-UBND  12/11/2007  2007  Phê duyệt Điều lệ Trường Trung cấp nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  22/11/2007   
  137 Quyết định 93/2007/QĐ-UBND  06/12/2007  2007  Phê duyệt quy hoạch dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2007 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2020  16/12/2007   
  138 Quyết định 96/2007/QĐ-UBND  20/12/2007  2007  Ban hành Quy định bảng giá đất các loại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  01/01/2008   
  139 Quyết định 03/2008/QĐ-UBND  21/01/2008  2008  Ban hành quy định quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  31/01/2008   
  140 Quyết định 08/2008/QĐ-UBND  10/03/2008  2008  Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trong lĩnh vực xây dựng  20/03/2008   
  141 Quyết định 09/2008/QĐ-UBND  11/03/2008  2008  Phê duyệt Điều lệ Trường Trung cấp công nghệ thông tin TM.COMPUTER tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  21/03/2008  
  142 Quyết định 10/2008/QĐ-UBND  11/03/2008  2008  Phê duyệt Điều lệ trường Trung cấp công nghệ thông tin Bà Rịa  21/03/2008   
  143 Quyết định 15/2008/QĐ-UBND  08/04/2008  2008  Ban hành quy định về quản lý và sử dụng tiền thu phạt từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  18/04/2008   
  144 Quyết định 16/2008/QĐ-UBND  08/04/2008  2008  Về việc ban hành Quy chế tổ chức và các hoạt động của Ban Quân dân y các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  18/04/2008   
  145 Quyết định 21A/2008/QĐ-UBND  19/04/2008  2008  Về việc sửa đổi nội dung Phụ lục 1 trong Quy định tạm thời về việc thực hiện đăng ký giá, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  29/04/2008   
  146 Quyết định 27/2008/QĐ-UBND  14/05/2008  2008  Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ và Chương trình số 13-CTr/TU ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Tỉnh uỷ về thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2010  24/05/2008   
  147 Quyết định 29/2008/QĐ-UBND  19/05/2008  2008  Về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  29/05/2008   
  148 Quyết định 30/2008/QĐ-UBND  21/05/2008  2008  Ban hành Quy định điều kiện hoạt động của phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  31/05/2008   
  149 Quyết định 32/2008/QĐ-UBND  06/06/2008  2008  Về việc phê duyệt chiến lược truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về đất đai và môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2008 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020  16/06/2008  
  150 Quyết định 34/2008/QĐ-UBND 11/06/2008  2008  Ban hành Quy định về tổ chức quản lí và sử dụng mạng thông tin vô tuyến điện để phục vụ công tác chỉ huy, điều hành phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  21/06/2008  
  151 Quyết định 37/2008/QĐ-UBND  24/06/2008  2008  Về việc điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Nghị định số 166/2007/NĐ-CP và Nghị định số 167/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ và Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Bộ Xây dựng  4/7/2008  
  152 Quyết định 39/2008/QĐ-UBND  10/07/2008  2008  Về việc ban hành chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm, người sau cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục – Lao động Xã hội, Trung tâm Hướng nghiệp Dạy nghề và Giải quyết việc làm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  20/07/2008  
  153 Quyết định 48/2008/QĐ-UBND  04/08/2008  2008  Về việc Ban hành Quy chế phối hợp khai thác, bảo vệ an toàn các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  14/08/2008   
  154 Quyết định 49/2008/QĐ-UBND  04/08/2008  2008  Ban hành Qui định mức chi cụ thể cho công tác xây dựng văn bản, qui phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  14/08/2008   
  155 Quyết định 51/2008/QĐ-UBND  18/08/2008  2008  Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình số 12-Ctr/TU của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.  28/08/2008   
  156 Quyết định 61/2008/QĐ-UBND  11/09/2008  2008  Về việc thành lập Quỹ phát triển nhà ở xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  21/09/2008   
  157 Quyết định 62/2008/QĐ-UBND  12/09/2008  2008  Về việc bãi bỏ Quyết định số 1454/2006/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  22/09/2008   
  158 Quyết định 63/2008/QĐ-UBND  19/09/2008  2008  Ban hành danh mục các tuyến đường, khu vực đặt biển cấm buôn bán rong tại thành phố Vũng Tàu  09/10/2008   
  159 Quyết định 65/2008/QĐ-UBND  07/10/2008  2008  Về việc áp dụng chính sách bảo trợ xã hội đối với một số đối tượng xã hội thuộc diện hộ nghèo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  17/10/2008   
  160 Quyết định 67/2008/QĐ-UBND  07/11/2008  2008  Ban hành điều lệ giải thưởng báo chí viết về đề tài thương mại và du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  17/11/2008   
  161 Quyết định 69/2008/QĐ-UBND  28/11/2008  2008  Về việc ban hành chính sách hỗ trợ cho các đối tượng có phương tiện cơ giới bị cấm tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  08/12/2008   
  162 Quyết định 71/2008/QĐ-UBND  01/12/2008  2008  Về việc phê duyệt giá đất để tính bồi thường hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp dầu khí Long Sơn, thành phố Vũng Tàu  11/12/2008   
  163 Quyết định 75/2008/QĐ-UBND  11/12/2008  2008  Về việc giao mức hỗ trợ ngân sách năm 2009 cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp  01/01/2009   
  164 Quyết định 76/2008/QĐ-UBND  19/12/2008  2008  Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  01/01/2009   
  165 Quyết định 76A/2008/QĐ-UBND  19/12/2008  2008  Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  29/12/2008   
  166 Quyết định 77/2008/QĐ-UBND  19/12/2008  2008  Ban hành quy chế làm việc mẫu của cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  29/12/2008   
  167 Quyết định 78/2008/QĐ-UBND  19/12/2008  2008  Ban hành Quy định về quản lý việc xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  29/12/2008   
  168 Quyết định 78A/2008/QĐ-UBND  19/12/2008  2008  Về việc điều chỉnh định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên các đơn vị hành chính và sự nghiệp từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.  29/12/2008   
  169 Quyết định 79/2008/QĐ-UBND  23/12/2008  2008  Phê duyệt đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2015, định hướng đến năm 2020  02/01/2009  Hết hiệu lực một phần 
  170 Quyết định 80/2008/QĐ-UBND  23/12/2008  2008  Ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước giải toả đăng đáy để giải phóng luồng hàng hải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  02/01/2009   
  171 Quyết định 85/2008/QĐ-UBND  30/12/2008  2008  Ban hành quy định bảng giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  09/01/2009   
  172 Quyết định 87/2008/QĐ-UBND  31/12/2008  2008  Về việc bổ sung Điều 4 quy định về một số chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước giải toả đăng đáy để giải phóng luồng hàng hải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  31/12/2008   
  173 Quyết định 01/2009/QĐ-UBND  09/01/2009  2009  Về việc bãi bỏ Quyết định số 2604/2006/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định mức chi cụ thể kinh phí bảo đảm công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  19/01/2009   
  174 Quyết định 06/2009/QĐ-UBND  15/01/2009  2009  Về việc ban hành quy chế về cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại chung cư số 13 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu  25/01/2009   
  175 Quyết định 12/2009/QĐ-UBND  16/02/2009  2009  Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2009 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  26/02/2009   
  176 Quyết định 14/2009/QĐ-UBND  19/02/2009  2009  Về việc ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp  01/03/2009   
  177 Quyết định 18/2009/QĐ-UBND  16/03/2009  2009  Về việc phân giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ tạm ứng năm 2009 16/03/2009   
  178 Quyết định 20/2009/QĐ-UBND  23/03/2009  2009  Phê duyệt quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020  02/04/2009   
  179 Quyết định 22/2009/QĐ-UBND  03/04/2009  2009  Ban hành quy định trình tự, thủ tục triển khai dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái tại các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  13/04/2009   
  180 Quyết định 25/2009/QĐ-UBND  13/04/2009  2009  Về việc ban hành Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Liên Đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  23/04/2009   
  181 Quyết định 31/2009/QĐ-UBND  12/05/2009  2009  Ban hành quy định việc tạm trú của các chuyên gia nước ngoài trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  27/05/2009   
  182 Quyết định 32/2009/QĐ-UBND  15/05/2009  2009  Về việc ban hành quy chế về cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  25/05/2009   
  183 Quyết định 33/2009/QĐ-UBND  15/05/2009  2009  Ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước giải tỏa đăng đáy để giải phóng luồng giao thông đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 25/05/2009   
  184 Quyết định 34/2009/QĐ-UBND  19/05/2009  2009  Về việc phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất (giao đất không thông qua hình thức đấu giá) dự án Trường Mầm non tư thục Nụ Hồng, huyện Tân Thành 29/05/2009   
  185 Quyết định 35/2009/QĐ-UBND  20/05/2009  2009  Về việc phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất (giao đất không thông qua hình thức đấu giá) dự án văn phòng làm việc chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Dầu Việt Nam 30/05/2009   
  186 Quyết định 38/2009/QĐ-UBND  25/05/2009  2009  Về việc phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất (giao đất không thông qua hình thức đấu giá) dự án Trường Mầm non Khải Hoàn, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu 04/06/2009   
  187 Quyết định 45/2009/QĐ-UBND  15/07/2009  2009  Về việc phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất (giao đất không thông qua hình thức đấu giá) dự án khu căn cứ du lịch dịch vụ hàng hải Bàn Thạch tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành  25/07/2009   
  188 Quyết định 49/2009/QĐ-UBND  03/08/2009  2009  Về việc giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch về tài sản là động sản trên địa bàn huyện Côn Đảo cho Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  13/08/2009   
  189 Quyết định 54/2009/QĐ-UBND  05/08/2009  2009  Về việc đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân  15/08/2009   
  190 Quyết định 55/2009/QĐ-UBND  06/08/2009  2009  Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung giá thu một phần viện phí áp dụng tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  16/08/2009   
  191 Quyết định 56/2009/QĐ-UBND  07/08/2009  2009  Về việc bổ sung phụ lục số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 76/2008QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  17/08/2009   
  192 Quyết định 57/2009/QĐ-UBND  12/08/2009  2009  Về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Xây dựng  22/08/2009   
  193 Quyết định 61/2009/QĐ-UBND  17/08/2009  2009  Về việc điều chỉnh định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên đối với các huyện, thị có dân số thấp và chi sự nghiệp kinh tế từ ngày 01 tháng 01 năm 2009  27/08/2009   
  194 Quyết định 64/2009/QĐ-UBND  21/08/2009  2009  Về việc chấm dứt thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn và thu hút của địa phương đối với một số đối tượng cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo và giải quyết trợ cấp khuyến khích cho một số đối tượng cán bộ, công chức, viên chức công tác tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  31/08/2009   
  195 Quyết định 66/2009/QĐ-UBND  26/08/2009  2009  Về việc thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  05/09/2009   
  196 Quyết định 69/2009/QĐ-UBND  25/09/2009  2009  Về việc phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất, (giao đất không thông qua hình thức đấu giá) dự án đầu tư xây dựng căn hộ cao ốc OSC Land tại thành phố Vũng Tàu  05/10/2009   
  197 Quyết định 70/2009/QĐ-UBND  28/09/2009  2009  Về việc hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  08/10/2009   
  198 Quyết định 73/2009/QĐ-UBND  12/10/2009  2009  Về việc quy định thẩm quyền công chứng hợp đồng giao dịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  22/10/2009   
  199 Quyết định 74/2009/QĐ-UBND  28/10/2009  2009  Phê duyệt đề án thành lập Quỹ bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên Vườn Quốc gia Côn Đảo  07/11/2009   
  200 Quyết định 75/2009/QĐ-UBND  04/12/2009  2009  Chương trình phát triển lực lượng công nhân kỹ thuật đến năm 2020  14/12/2009   
  201 Quyết định 76/2009/QĐ-UBND  14/12/2009  2009  Về việc phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất (giao đất không thông qua hình thức đấu giá) để đầu tư xây dựng khu biệt thự du lịch Thanh Bình tại phường 10, thành phố Vũng Tàu  24/12/2009   
  202 Quyết định 77/2009/QĐ-UBND  14/12/2009  2009  Về việc phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất (giao đất không thông qua hình thức đấu giá) trụ sở làm việc của Công ty Công trình Giao thông tại số 11, đường Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu  24/12/2009   
  203 Quyết định 78/2009/QĐ-UBND  15/12/2009  2009  Về việc ủy quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư bên ngoài khu công nghiệp  25/12/2009   
  204 Quyết định 79/2009/QĐ-UBND  15/12/2009  2009  Về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới, chương trình quan trắc môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020  25/12/2009   
  205 Quyết định 81/2009/QĐ-UBND  18/12/2009  2009  Ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  28/12/2009   
  206 Quyết định 84/2009/QĐ-UBND  23/12/2009  2009  Ban hành Đề án kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2009 - 2020  02/01/2010   
  207 Quyết định 01A/2010/QĐ-UBND  02/02/2010  2010  Về việc điều chỉnh giá một số dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  12/02/2010   
  208 Quyết định 02/2010/QĐ-UBND  04/02/2010  2010  Về việc phê duyệt giá đất để tính thu tiền sử dụng đất (giao đất không thông qua hình thức đấu giá) để sử dụng vào mục đích làm trụ sở làm việc của Công ty Công trình Đô thị huyện Tân Thành tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành  14/02/2010   
  209 Quyết định 06/2010/QĐ-UBND  08/03/2010  2010  Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2010 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  18/03/2010   
  210 Quyết định 08/2010/QĐ-UBND  08/03/2010  2010  Về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  18/03/2010   
  211 Quyết định 09/2010/QĐ-UBND  08/03/2010  2010  Ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  18/03/2010   
  212 Quyết định 10/2010/QĐ-UBND  15/03/2010  2010  Ban hành chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 21/10/2009 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về xây dựng và phát triển Côn Đảo đến năm 2015, có tính đến năm 2020  25/03/2010   
  213 Quyết định 15/2010/QĐ-UBND  06/04/2010  2010  Ban hành quy định tạm thời về việc quản lý các dự án đầu tư du lịch sinh thái ở khu rừng 960 ha thuộc xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc  16/04/2010   
  214 Quyết định 16/2010/QĐ-UBND  06/05/2010  2010  Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 cho dự án Nhà bảo tàng thuộc khu di tích lịch sử Côn Đảo  06/05/2010   
  215 Quyết định 17/2010/QĐ-UBND  28/05/2010  2010  Quy định thời gian và cơ chế phối hợp để cấp Giấy chứng nhận, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tải sản khác gắn liền với đất trên địa bản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 07/06/2010   
  216 Quyết định 18/2010/QĐ-UBND  31/05/2010  2010  Ban hành Kế hoạch xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10/06/2010   
  217 Quyết định 20/2010/QĐ-UBND  08/06/2010  2010  Ban hành quy định về trình tự thủ tục công nhận quyền sử dụng đất đối với các cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  18/06/2010   
  218 Quyết định 22/2010/QĐ-UBND  29/06/2010  2010  Về việc quy định chế độ trợ cấp đối với đối tượng sinh viên dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  09/07/2010   
  219 Quyết định 23/2010/QĐ-UBND  01/07/2010  2010  Ban hành quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  11/07/2010   
  220 Quyết định 24/2010/QĐ-UBND  02/07/2010  2010  Về việc điều chỉnh, bổ sung một số quy định đối với chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  12/07/2010   
  221 Quyết định 25/2010/QĐ-UBND  21/07/2010  2010  Ban hành quy định trình tự, thủ tục kiểm kê bắt buộc hiện trạng khuôn viên nhà, đất và tài sản gắn liền trên đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 31/07/2010   
  222 Quyết định 29/2010/QĐ-UBND  13/08/2010  2010  Ban hành quy định quản lý hoạt động giết mổ, mua bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm của gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 23/08/2010   
  223 Quyết định 32/2010/QĐ-UBND  16/08/2010  2010  Về việc ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí cộng tác viên và cán bộ chuyên trách chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  26/08/2010   
  224 Quyết định 35/2010/QĐ-UBND  17/08/2010  2010  Quy định Chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  27/08/2010   
  225 Quyết định 36/2010/QĐ-UBND  18/08/2010  2010  Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  28/08/2010   
  226 Quyết định 37/2010/QĐ-UBND  18/08/2010  2010  Về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo mức lương tối thiểu từ 01/01/2010  28/08/2010   
  227 Quyết định 42/2010/QĐ-UBND  09/09/2010  2010  Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 đợt 2 cho dự án Nhà bảo tàng thuộc khu di tích lịch sử Côn Đảo  09/09/2010   
  228 Quyết định 43/2010/QĐ-UBND  13/09/2010  2010  Về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo mức lương tối thiểu từ 01 tháng 01 năm 2010  23/09/2010   
  229 Quyết định 44/2010/QĐ-UBND  24/09/2010  2010  Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành  04/10/2010   
  230 Quyết định 46/2010/QĐ-UBND  14/10/2010  2010  Về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng cấp phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo quy định của Luật Xây dựng  24/10/2010   
  231 Quyết định 47/2010/QĐ-UBND  19/10/2010  2010  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ đoàn kết đánh bắt hải sản trên biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  29/10/2010   
  232 Quyết định 51/2010/QĐ-UBND  01/11/2010  2010  Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  11/11/2010   
  233 Quyết định 57/2010/QĐ-UBND  24/12/2010  2010  Về việc phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020  03/01/2011   
  234 Quyết định 60/2010/QĐ-UBND  31/12/2010  2010  Về việc phê duyệt giá thuê rừng phòng hộ để đầu tư xây dựng dự án Khu nghỉ dưỡng chăm sóc người cao tuổi quốc tế  10/01/2011   
  235 Quyết định 01/2011/QĐ-UBND  24/01/2011  2011  Ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  03/02/2011   
  236 Quyết định 02/2011/QĐ-UBND  26/01/2011  2011  Về việc phê duyệt giá thóc tính thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  05/02/2011   
  237 Quyết định 04/2011/QĐ-UBND  27/01/2011  2011  Về việc bãi bỏ khoản thu tiền xây dựng cơ sở vật chất trường học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm học 2010-2011 06/02/2011   
  238 Quyết định 07/2011/QĐ-UBND  15/02/2011  2011  Ban hành chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  25/02/2011   
  239 Quyết định 09/2011/QĐ-UBND  21/02/2011  2011  Về việc quy định thẩm quyền quản lý nhà nước về quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  03/03/2011   
  240 Quyết định 10/2011/QĐ-UBND  28/02/2011  2011  Về việc phân giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011  10/03/2011   
  241 Quyết định 11/2011/QĐ-UBND 28/02/2011  2011  Về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với Ban bảo vệ dân phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10/03/2011  Hết hiệu lực một phần 
  242 Quyết định 12/2011/QĐ-UBND  28/02/2011  2011  Về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân tự vệ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu  10/03/2011   
  243 Quyết định 14/2011/QĐ-UBND  03/03/2011  2011  Về việc phê duyệt đề án kiện toàn tổ chức, biên chế cơ quan tư pháp cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  13/03/2011   
  244 Quyết định 18/2011/QĐ-UBND  25/04/2011  2011  Về việc quy định thẩm quyền quản lý nhà nước về cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  05/05/2011   
  245 Quyết định 29/2011/QĐ-UBND  30/06/2011  2011  Ban hành quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa giữa các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  10/07/2011   
  246 Quyết định 34/2011/QĐ-UBND  08/08/2011  2011  Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020  18/08/2011   
  247 Quyết định 39/2011/QĐ-UBND  18/08/2011  2011  Ban hành định mức khoán chi hành chính ngân sách các xã, phường, thị trấn và khoán chi hoạt động tại thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  28/08/2011   
  248 Quyết định 43/2011/QĐ-UBND  23/08/2011  2011  Ban hành quy định về phân vùng phát thải khí thải, xả nước thải theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  02/09/2011   
  249 Quyết định 44/2011/QĐ-UBND  23/08/2011  2011  Phê duyệt quy hoạch các vị trí đổ bùn nạo vét trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  02/09/2011   
  250 Quyết định 52/2011/QĐ-UBND  08/09/2011  2011  Về việc ban hành mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 18/09/2011   
  251 Quyết định 56/2011/QĐ-UBND  19/09/2011  2011  Ban hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  29/09/2011   
  252 Quyết định 57/2011/QĐ-UBND  19/09/2011  2011  Ban hành quy chế phối hợp quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên và môi trường công trình hồ chứa nước Sông Ray trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  29/09/2011   
  253 Quyết định 62/2011/QĐ-UBND  10/10/2011  2011  Về việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  20/10/2011   
  254 Quyết định 63/2011/QĐ-UBND  19/10/2011  2011  Ban hành quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, ấp, khu phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  29/10/2011   
  255 Quyết định 64/2011/QĐ-UBND  19/10/2011  2011  Bổ sung Điều 1 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với Ban bảo vệ dân phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  29/10/2011   
  256 Quyết định 65/2011/QĐ-UBND  19/10/2011  2011  Bổ sung Điều 1 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  29/10/2011   
  257 Quyết định 72/2011/QĐ-UBND  19/12/2011  2011  Ban hành quy chế hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân tự cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tiền sử dụng đất của từng lần phát sinh khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  29/12/2011   
  258 Quyết định 74/2011/QĐ-UBND  21/12/2011  2011  Về việc ban hành quy định chế độ, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  31/12/2011   
  259 Quyết định 01/2012/QĐ-UBND  17/01/2012  2012  Về việc Quy định mức hỗ trợ đối với giáo viên, học sinh trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn  27/01/2012   
  260 Quyết định 03/2012/QĐ-UBND  17/01/2012  2012  Về việc nâng mức hỗ trợ tiền ăn hàng tháng cho học sinh khuyết tật tại trường khiếm thị hữu nghị và trường nuôi dạy trẻ khuyết tật  27/01/2012   
  261 Quyết định 06/2012/QĐ-UBND  14/02/2012  2012  Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020, xét đến năm 2025  24/02/2012   
  262 Quyết định 08/2012/QĐ-UBND  29/02/2012  2012  Về việc ban hành chế độ hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức, viên chức đi làm việc từ thành phố Vũng Tàu đến Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh tại thị xã Bà Rịa  10/03/2012   
  263 Quyết định 11/2012/QĐ-UBND  09/04/2012  2012  Về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Ban quản lý vườn quốc gia Côn Đảo  09/04/2012   
  264 Quyết định 15/2012/QĐ-UBND  06/06/2012  2012  Ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng khai thác, tập kết, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi lòng sông trái phép gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  16/06/2012   
  265 Quyết định 16/2012/QĐ-UBND  26/06/2012  2012  Về việc cấm tàu cá hoạt động, neo đậu tại khu vực tuyến bờ từ cửa lấp đến mũi sao mai thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  06/07/2012   
  266 Quyết định 18/2012/QĐ-UBND  16/07/2012  2012  Về việc ban hành quy định về hoạt động của Quỹ phát triển nhà ở xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  26/07/2012   
  267 Quyết định 19/2012/QĐ-UBND  17/07/2012  2012  Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  27/07/2012   
  268 Quyết định 23/2012/QĐ-UBND  31/07/2012  2012  Về việc phê duyệt hỗ trợ tiền ăn trưa cho giáo viên tham gia trực buổi trưa tại các trường mầm non công lập có tổ chức lớp bán trú học 02 buổi/ngày trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  10/08/2012   
  269 Quyết định 26/2012/QĐ-UBND  06/08/2012  2012  Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020  16/08/2012   
  270 Quyết định 27A/2012/QĐ-UBND  20/08/2012  2012  Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  01/09/2012   
  271 Quyết định 28/2012/QĐ-UBND  10/09/2012  2012  Ban hành mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  01/10/2012   
  272 Quyết định 30/2012/QĐ-UBND  09/10/2012  2012  Về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  19/10/2012   
  273 Quyết định 32/2012/QĐ-UBND  25/10/2012  2012  Ban hành quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  04/11/2012   
  274 Quyết định 33/2012/QĐ-UBND  31/10/2012  2012  Ban hành quy định thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  10/11/2012  Hết hiệu lực một phần 
  275 Quyết định 35/2012/QĐ-UBND  12/11/2012  2012  Ban hành quy định chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  22/11/2012   
  276 Quyết định 37/2012/QĐ-UBND  19/11/2012  2012  Về việc quy định chế độ hỗ trợ giáo viên tham gia hội đồng bộ môn của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  29/11/2012   
  277 Quyết định 38/2012/QĐ-UBND  26/11/2012  2012  Ban hành quy chế công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”  06/12/2012   
  278 Quyết định 39/2012/QĐ-UBND  26/11/2012  2012  Ban hành quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  06/12/2012   
  279 Quyết định 40/2012/QĐ-UBND  27/11/2012  2012  Ban hành quy chế công nhận “Gia đình văn hóa”, “Thôn, ấp văn hóa”, “Khu phố văn hóa” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  06/12/2012   
  280 Quyết định 42/2012/QĐ-UBND  03/12/2012  2012  Về việc phê duyệt phương án xác định điểm đầu, điểm cuối và đặt tên đường trên địa bàn thành phố Bà Rịa (giai đoạn II)  13/12/2012   
  281 Quyết định 43/2012/QĐ-UBND  18/12/2012  2012  Nâng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  28/12/2012   
  282 Quyết định 44/2012/QĐ-UBND  18/12/2012  2012  Ban hành quy định về chính sách, chế độ đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  28/12/2012   
  283 Quyết định 47/2012/QĐ-UBND  28/12/2012  2012  Về trình tự thủ tục ghi nợ, thanh toán nợ tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  07/01/2013   
  284 Quyết định 48/2012/QĐ-UBND  28/12/2012  2012  Về việc ban hành Quy định về việc bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách cấp tỉnh, ngân sách huyện, thành phố trực thuộc tỉnh đối với các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  01/01/2013   
  285 Quyết định 01/2013/QĐ-UBND  14/01/2013  2013  Về việc phân bổ kinh phí hoạt động của Ban giám sát đầu tư tại cộng đồng cấp xã  24/01/2013   
  286 Quyết định 02/2013/QĐ-UBND  14/01/2013  2013  Về việc phân bổ kinh phí hoạt động công tác dân vận ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  24/01/2013   
  287 Quyết định 03/2013/QĐ-UBND  15/01/2013  2013  Về việc hỗ trợ kinh phí cộng tác viên và cán bộ không chuyên trách thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em xã, phường, thị trấn  25/01/2013   
  288 Quyết định 04/2013/QĐ-UBND  15/01/2013  2013  Về việc quy định mức thu đối với đối tượng xã hội tự nguyện tại Trung tâm xã hội, Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn và Trung tâm giáo dục lao động và dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  25/01/2013   
  289 Quyết định 05/2013/QĐ-UBND  15/01/2013  2013  Về việc Quy định chế độ khuyến khích tài năng cho học sinh trường Trung học phổ thông chuyên, Trường phổ thông và các Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  25/01/2013   
  290 Quyết định 08/2013/QĐ-UBND  29/01/2013  2013  Ban hành Quy định về nội dung thu - chi và sử dụng Quỹ hỗ trợ học nghề cho lao động có đất nông nghiệp bị thu hồi  08/02/2013   
  291 Quyết định 13/2013/QĐ-UBND  20/02/2013  2013  Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về phát triển kinh tế, xã hội thành phố Vũng Tàu đến năm 2015, có tính đến năm 2020  02/03/2013   
  292 Quyết định 14/2013/QĐ-UBND  22/02/2013  2013  Về việc Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  04/03/2013   
  293 Quyết định 15/2013/QĐ-UBND  01/03/2013  2013  Quy định nội dung chi, mức chi cụ thể cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  11/03/2013   
  294 Quyết định 1704/QĐ-UBND  06/08/2013  2013  Về việc bãi bỏ Chỉ thị số 59/2004/CT-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2004 của UBND tỉnh về việc một số vấn đề trong quản lý đất đai, xây dựng để phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội Côn Đảo  16/08/2013   
  295 Quyết định 18/2013/QĐ-UBND  10/04/2013  2013  Ban hành Quy định một số chính sách cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện các Dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  20/04/2013   
  296 Quyết định 20/2013/QĐ-UBND  02/05/2013  2013  Ban hành Quy định cụ thể về thời hạn phối hợp, xem xét, thẩm định, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết hồ sơ hành chính thuộc lĩnh vực tôn giáo theo Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo  12/05/2013   
  297 Quyết định 2047/QĐ-UBND  10/09/2013  2013  Về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 14/8/2013 của Ủy nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 2, Điều 3 Quy định kèm theo Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh  10/09/2013   
  298 Quyết định 23/2013/QĐ-UBND  24/05/2013  2013  Về việc ban hành Quy định về quản lý các Dự án, nhiệm vụ từ nguồn chi sự nghiệp môi trường cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  24/05/2013   
  299 Quyết định 24/2013/QĐ-UBND  24/05/2013  2013  Về việc sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí về nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  03/06/2013   
  300 Quyết định 25/2013/QĐ-UBND  24/06/2013  2013  Ban hành Quy định tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  04/07/2013   
  301 Quyết định 27/2013/QĐ-UBND  04/07/2013  2013  Bãi bỏ Quyết định số 369/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  14/07/2013   
  302 Quyết định 29/2013/QĐ-UBND  25/07/2013  2013  Về việc Quy định mức trợ cấp, mức hỗ trợ cho đối tượng đang nuôi dưỡng tại các cơ sở Bảo trợ xã hội, nhà xã hội tại huyện Đất Đỏ và Trung tâm giáo dục lao động và dạy nghề  04/08/2013  Hết hiệu lực một phần 
  303 Quyết định 32/2013/QĐ-UBND  20/08/2013  2013  Về việc Quy định thẩm quyền quản lý Nhà nước về chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  30/08/2013   
  304 Quyết định 33/2013/QĐ-UBND  20/08/2013  2013  Ban hành Quy chế phối hợp báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  30/08/2013   
  305 Quyết định 36/2013/QĐ-UBND  13/09/2013  2013  Về việc Quy định nội dung chi, mức chi cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  23/09/2013   
  306 Quyết định 37/2013/QĐ-UBND  13/09/2013  2013  Về việc Quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm công tác Cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  23/09/2013   
  307 Quyết định 40/2013/QĐ-UBND  18/09/2013  2013  Ban hành quy định bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ nuôi thủy sản có đất bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án đường dây 500KV Phú Mỹ - Sông Mây đoạn đi qua địa bàn huyện Tân Thành  28/09/2013   
  308 Quyết định 41/2013/QĐ-UBND  07/10/2013  2013  Phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với Cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  17/10/2013   
  309 Quyết định 42/2013/QĐ-UBND  14/10/2013  2013  Ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý môi trường các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  24/10/2013   
  310 Quyết định 43/2013/QĐ-UBND  28/10/2013  2013  Ban hành Quy định kiểm soát trong khai thác, thu mua, bảo quản, vận chuyển, chế biến xuất khẩu và xử lý chất thải cá nóc giai đoạn 2013 -2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  07/11/2013   
  311 Quyết định 47/2013/QĐ-UBND  06/12/2013  2013  Ban hành Quy chế phối hợp báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các Dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  16/12/2013   
  312 Quyết định 49/2013/QĐ-UBND  17/12/2013  2013  Về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2013 - 2020  27/12/2013   
  313 Quyết định 50/2013/QĐ-UBND  19/12/2013  2013  Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  29/12/2013  Hết hiệu lực một phần 
  314 Quyết định 51/2013/QĐ-UBND  20/12/2013  2013  Ban hành Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu  30/12/2013   
  315 Quyết định 52/2013/QĐ-UBND  23/12/2013  2013  Sửa đổi một số điều của Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về quản lý các Dự án, nhiệm vụ từ nguồn chi sự nghiệp môi trường cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  23/12/2013   
  316 Quyết định 53/2013/QĐ-UBND  26/12/2013  2013  Ban hành Quy định thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố  05/01/2014   
  317 Quyết định 57/2013/QĐ-UBND  31/12/2013  2013  Về việc giao số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn  10/01/2014   
  318 Quyết định 58/2013/QĐ-UBND  31/12/2013  2013  Ban hành Quy định về phân cấp các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  10/01/2014   
  319 Quyết định 59/2013/QĐ-UBND  31/12/2013  2013  Ban hành Quy định về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  10/01/2014   
  320 Quyết định 01/2014/QĐ-UBND  10/01/2014  2014  Về việc quy định mức trợ cấp khó khăn cho người ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng thuộc đối tượng quy định tại Điều 4, Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  20/01/2014   
  321 Quyết định 03/2014/QĐ-UBND  14/01/2014  2014  Về việc sửa đổi một số điều của quy định thẩm quyền quản lý cán bộ công chức trong cơ quan hành chính thuộc tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  24/01/2014   
  322 Quyết định 04/2014/QĐ-UBND  24/01/2014  2014  Ban hành quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  03/02/2014   
  323 Quyết định 05/2014/QĐ-UBND  24/01/2014  2014  Ban hành quy định tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  03/02/2014   
  324 Quyết định 06/2014/QĐ-UBND  24/01/2014  2014  Ban hành nội quy và quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức cấp xã thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  03/02/2014   
  325 Quyết định 09/2014/QĐ-UBND  27/02/2014  2014  Về việc sửa đổi, bổ sung trình tự thủ tục ghi nợ, thanh toán nợ tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  09/03/2014   
  326 Quyết định 10/2014/QĐ-UBND  18/03/2014  2014  Về việc phê duyệt phương án xác định điểm đầu, điểm cuối và đặt tên những tuyến đường mới trên địa bàn thành phố Vũng Tàu  28/03/2014   
  327 Quyết định 11/2014/QĐ-UBND  18/03/2014  2014  Về việc phê duyệt phương án xác định điểm đầu, điểm cuối và đặt tên đường thị trấn Phước Hải, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ  28/03/2014   
  328 Quyết định 12/2014/QĐ-UBND  18/03/2014  2014  Về việc phê duyệt phương án xác định điểm đầu, điểm cuối và đặt tên đường thị trấn Long Hải, huyện Long Điền  28/03/2014   
  329 Quyết định 13/2014/QĐ-UBND  20/03/2014  2014  Ban hành điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu 30/03/2014   
  330 Quyết định 16/2014/QĐ-UBND  11/04/2014  2014  Về việc quy định định lượng một số tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  21/04/2014   
  331 Quyết định 17/2014/QĐ-UBND  16/04/2014  2014  Ban hành quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc xây dựng và kiểm tra thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch  26/04/2014   
  332 Quyết định 18/2014/QĐ-UBND  22/04/2014  2014  Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  02/05/2014   
  333 Quyết định 21/2014/QĐ-UBND  12/05/2014  2014  Về việc điều chỉnh, bổ sung một số tuyến đường quy định tại Phụ lục số 04, 06 ban hành kèm theo Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định về việc ban hành bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh  01/01/2014   
  334 Quyết định 22/2014/QĐ-UBND  12/05/2014  2014  Về việc sửa đổi, bổ sung đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 79/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  22/05/2014   
  335 Quyết định 23/2014/QĐ-UBND  16/05/2014  2014  Về việc thành lập mạng lưới Cộng tác viên khuyến công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  26/05/2014   
  336 Quyết định 24/2014/QĐ-UBND  29/05/2014  2014  Về việc sửa đổi một số nội dung trong Chương trình đào tạo 150 thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài giai đoạn 2010-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 85/2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  08/06/2014   
  337 Quyết định 25/2014/QĐ-UBND  02/06/2014  2014  Ban hành Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 12/06/2014   
  338 Quyết định 26/2014/QĐ-UBND  17/06/2014  2014  Về việc ban hành điều lệ về giải thưởng báo chí tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  27/06/2014   
  339 Quyết định 29/2014/QĐ-UBND  01/07/2014  2014  Ban hành chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 12 tháng 5 năm 2010 của Tỉnh Ủy về xây dựng và phát triển đô thị mới Phú Mỹ  11/07/2014   
  340 Quyết định 31/2014/QĐ-UBND  10/07/2014  2014  Ban hành chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2014 - 2020  20/07/2014   
  341 Quyết định 32/2014/QĐ-UBND  14/07/2014  2014  Ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  24/07/2014   
  342 Quyết định 34/2014/QĐ-UBND  12/08/2014  2014  Ban hành quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  22/08/2014   
  343 Quyết định 36/2014/QĐ-UBND  14/08/2014  2014  Ban hành quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  24/08/2014   
  344 Quyết định 39/2014/QĐ-UBND  22/08/2014  2014  Về việc quy định mức chi đặc thù (bồi dưỡng) đối với tuyên truyền viên, diễn viên quần chúng thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  01/09/2014   
  345 Quyết định 40/2014/QĐ-UBND  25/08/2014  2014  Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  04/09/2014   
  346 Quyết định 41/2014/QĐ-UBND  25/08/2014  2014  Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 04/09/2014   
  347 Quyết định 42/2014/QĐ-UBND  05/09/2014  2014  Ban hành quy định về quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  15/09/2014   
  348 Quyết định 43/2014/QĐ-UBND  05/09/2014  2014  Ban hành Quy định về quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  15/09/2014   
  349 Quyết định 44/2014/QĐ-UBND  05/09/2014  2014  Về việc ban hành danh mục giá bổ sung một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 15/09/2014   
  350 Quyết định 45/2014/QĐ-UBND  10/09/2014  2014  Về việc ban hành “Chính sách hỗ trợ đào tạo bác sĩ, dược sĩ đại học cho ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ nay đến năm 2020 và thực hiện đến năm 2026”  20/09/2014   
  351 Quyết định 46/2014/QĐ-UBND  17/09/2014  2014  Ban hành quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  27/09/2014   
  352 Quyết định 47/2014/QĐ-UBND  18/09/2014  2014  Ban hành quy định về đăng ký hoạt động trụ sở điều hành của nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  28/09/2014   
  353 Quyết định 48/2014/QĐ-UBND  22/09/2014  2014  Ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  02/10/2014   
  354 Quyết định 49/2014/QĐ-UBND  22/09/2014  2014  Về việc hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hộ thoát nghèo từ 02 năm lên 05 năm  02/10/2014   
  355 Quyết định 50/2014/QĐ-UBND  22/10/2014  2014  Về việc ban hành quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  01/11/2014   
  356 Quyết định 51/2014/QĐ-UBND  29/10/2014  2014  Về việc quy định hạn mức các loại đất khi giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  08/11/2014   
  357 Quyết định 52/2014/QĐ-UBND  31/10/2014  2014  Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  10/11/2014   
  358 Quyết định 54/2014/QĐ-UBND  12/11/2014  2014  Ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu và xây dựng phần mềm hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  22/11/2014   
  359 Quyết định 61/2014/QĐ-UBND  09/12/2014  2014  Về việc cấm tàu cá hoạt động, neo đậu tại vịnh Côn Sơn, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  19/12/2014   
  360 Quyết định 62/2014/QĐ-UBND  11/12/2014  2014  Ban hành Quy định hướng dẫn hồ sơ, thủ tục và thẩm quyền cấp giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  21/12/2014   
  361 Quyết định 63/2014/QĐ-UBND  16/12/2014  2014  Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 26/12/2014   
  362 Quyết định 64/2014/QĐ-UBND  19/12/2014  2014  Về việc sửa đổi Điểm g, Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định mức trợ cấp, mức hỗ trợ cho đối tượng đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội, Nhà xã hội tại huyện Đất Đỏ và Trung tâm Giáo dục lao động và Dạy nghề  29/12/2014   
  363 Quyết định 66/2014/QĐ-UBND  31/12/2014  2014  Ban hành quy định giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, diêm nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  10/01/2015   
  364 Quyết định 67/2014/QĐ-UBND  31/12/2014  2014  Ban hành quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10/01/2015   
  365 Quyết định 01/2015/QĐ-UBND  15/01/2015  2015  Ban hành Quy định xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  25/01/2015   
  366 Quyết định 02/2015/QĐ-UBND  15/01/2015  2015  Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  25/01/2015   
  367 Quyết định 04/2015/QĐ-UBND  26/01/2015  2015  Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  05/02/2015   
  368 Quyết định 05/2015/QĐ-UBND  28/01/2015  2015  Về việc thực hiện chế độ hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho công an viên và thôn, ấp, khu đội trưởng được bố trí ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  07/02/2015   
  369 Quyết định 06/2015/QĐ-UBND  05/02/2015  2015  Ban hành quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  15/02/2015   
  370 Quyết định 08/2015/QĐ-UBND  10/02/2015  2015  Về việc ban hành Bảng quy định các hệ số quy đổi khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  20/02/2015   
  371 Quyết định 10/2015/QĐ-UBND  14/02/2015  2015  quy định Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe gắn máy, xe ô tô, tàu, thuyền, ca nô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  24/02/2015   
  372 Quyết định 13/2015/QĐ-UBND  06/03/2015  2015  Về việc ban hành chính sách ưu đãi đối với công chức, viên chức, nhân viên công tác tại địa bàn huyện Côn Đảo  16/03/2015   
  373 Quyết định 14/2015/QĐ-UBND  06/03/2015  2015  Ban hành Đề án chính sách trợ cấp thu hút nguồn nhân lực cho ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn 2015-2020  16/03/2015   
  374 Quyết định 16/2015/QĐ-UBND  10/03/2015  2015  Về việc tập trung, nuôi dưỡng các đối tượng là người lang thang, người xin ăn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  20/03/2015   
  375 Quyết định 17/2015/QĐ-UBND  27/03/2015  2015  Ban hành quy chế phối hợp về quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  06/04/2015   
  376 Quyết định 18/2015/QĐ-UBND  07/04/2015  2015  Ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  17/04/2015   
  377 Quyết định 19/2015/QĐ-UBND  13/04/2015  2015  Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  23/04/2015   
  378 Quyết định 21/2015/QĐ-UBND  24/04/2015  2015  Về việc ban hành quy định định mức chi phí lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  24/04/2015   
  379 Quyết định 22/2015/QĐ-UBND  27/04/2015  2015  Ban hành định mức hỗ trợ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 135 giai đoạn III trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  07/05/2015   
  380 Quyết định 24/2015/QĐ-UBND  27/05/2015  2015  Ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  06/06/2015   
  381 Quyết định 25/2015/QĐ-UBND  17/06/2015  2015  Về việc bãi bỏ một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  27/06/2015   
  382 Quyết định 26/2015/QĐ-UBND  19/06/2015  2015  Ban hành Quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  29/06/2015   
  383 Quyết định 34/2015/QĐ-UBND  25/08/2015  2015  Ban hành quy định trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  04/09/2015  Hết hiệu lực một phần 
  384 Quyết định 35/2015/QĐ-UBND  08/09/2015  2015  Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện giảng dạy theo mô hình trường học mới VNEN đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 18/09/2015   
  385 Quyết định 37/2015/QĐ-UBND  21/09/2015  2015  Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước, đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  01/10/2015   
  386 Quyết định 38/2015/QĐ-UBND  25/09/2015  2015  Về việc Ban hành chính sách trợ cấp đối với công chức, viên chức trực tiếp phục vụ chuyên môn trong ngành y tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020  05/10/2015   
  387 Quyết định 39/2015/QĐ-UBND  12/10/2015  2015  Ban hành Quy định về quản lý sáng kiến cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  22/10/2015   
  388 Quyết định 40/2015/QĐ-UBND  09/11/2015  2015  Về việc ban hành bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe gắn máy, xe ô tô, tàu, thuyền, ca nô và xe máy điện được ban hành kèm theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  19/11/2015   
  389 Quyết định 41/2015/QĐ-UBND  12/11/2015  2015  Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  22/11/2015   
  390 Quyết định 42/2015/QĐ-UBND  28/12/2015  2015  Ban hành đề án nâng cao thể thao thành tích cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020  07/01/2016   
  391 Quyết định 43/2015/QĐ-UBND  28/12/2015  2015  Về việc quy định mức trần thù lao công chứng áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  07/01/2016   
  392 Quyết định 44/2015/QĐ-UBND  30/12/2015  2015  Ban hành bộ đơn giá lưu trữ tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  09/01/2016   
  393 Quyết định 45/2015/QĐ-UBND  31/12/2015  2015  Ban hành Bộ đơn giá lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  10/01/2016   
  394 Quyết định 01/2016/QĐ-UBND  14/01/2016  2016  Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp giấy phép hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  24/01/2016   
  395 Quyết định 02/2016/QĐ-UBND  15/01/2016  2016  Về việc quy định mức thu và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  25/01/2016   
  396 Quyết định 04/2016/QĐ-UBND  21/01/2016  2016  Phê duyệt chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030  31/01/2016   
  397 Quyết định 05/2016/QĐ-UBND  01/02/2016  2016  Phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn năm 2015 đến năm 2025  11/02/2016   
  398 Quyết định 06/2016/QĐ-UBND  04/02/2016  2016  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  14/02/2016   
  399 Quyết định 08/2016/QĐ-UBND  05/04/2016  2016  Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  15/04/2016   
  400 Quyết định 09/2016/QĐ-UBND  13/04/2016  2016  Về việc bổ sung nội dung quy định mức thu tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định mức thu đối với đối tượng tự nguyện tại Trung tâm Xã hội, Trung tâm Nuôi dưỡng người già neo đơn và Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  23/04/2016   
  401 Quyết định 10/2016/QĐ-UBND  15/04/2016  2016  Ban hành quy chế quản lý và giao, cho thuê mặt nước để nuôi thủy sản lồng bè, nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ tại các vùng nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  25/04/2016   
  402 Quyết định 11/2016/QĐ-UBND  15/04/2016  2016  Về việc quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  25/04/2016   
  403 Quyết định 12/2016/QĐ-UBND  20/04/2016  2016  Ban hành bộ đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  30/04/2016   
  404 Quyết định 13/2016/QĐ-UBND  05/05/2016  2016  Về việc bãi bỏ Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục triển khai dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  15/05/2016   
  405 Quyết định 14/2016/QĐ-UBND  09/05/2016  2016  Về việc quy định mức thu phí tại các chợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  19/05/2016   
  406 Quyết định 15/2016/QĐ-UBND  09/05/2016  2016  Về việc quy định phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  19/05/2016   
  407 Quyết định 16/2016/QĐ-UBND  16/05/2016  2016  Ban hành quy định trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  26/05/2016   
  408 Quyết định 17/2016/QĐ-UBND  31/05/2016  2016  Ban hành quy định sử dụng chung cột điện để treo cáp viễn thông và chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông treo cột điện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  10/06/2016   
  409 Quyết định 1743/QĐ-UBND  29/06/2016  2016  Bãi bỏ Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Đề án "Phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  29/06/2016   
  410 Quyết định 18/2016/QĐ-UBND  03/06/2016  2016  Phê duyệt mức hỗ trợ người cao tuổi sửa chữa nhà ở theo chương trình hành động quốc gia người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  13/06/2016   
  411 Quyết định 21/2016/QĐ-UBND  29/06/2016  2016  Về việc quy định quy mô xây dựng và thời hạn tồn tại công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  09/07/2016   
  412 Quyết định 22/2016/QĐ-UBND  14/07/2016  2016  Về việc bãi bỏ Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quy định việc cho sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  14/07/2016   
  413 Quyết định 23/2016/QĐ-UBND  28/07/2016  2016  Bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe gắn máy, xe ô tô, tàu, thuyền, ca nô và xe máy điện được ban hành kèm theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2015 và Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  10/08/2016   
  414 Quyết định 24/2016/QĐ-UBND  12/08/2016  2016  Về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  23/08/2016   
  415 Quyết định 25/2016/QĐ-UBND  16/08/2016  2016  Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  26/08/2016   
  416 Quyết định 27/2016/QĐ-UBND  24/08/2016  2016  Về việc phê duyệt quy chế quản lý nghĩa trang Long Hương thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  03/09/2016   
  417 Quyết định 28/2016/QĐ-UBND  24/08/2016  2016  Sửa đổi, bổ sung khoản 12 mục II Điều 1 của Quyết định số 41/2014/ QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  05/09/2016   
  418 Quyết định 29/2016/QĐ-UBND  30/08/2016  2016  Về việc ban hành đề án phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn II (2016 – 2020) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  09/09/2016   
  419 Quyết định 30/2016/QĐ-UBND  07/09/2016  2016  Phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030  27/09/2016  Hết hiệu lực một phần 
  420 Quyết định 32/2016/QĐ-UBND  27/10/2016  2016  Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  10/11/2016   
  421 Quyết định 33/2016/QĐ-UBND  15/11/2016  2016  Ban hành quy định về chế độ hỗ trợ đối với người phụ trách trực tiếp công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  22/11/2016   
  422 Quyết định 34/2016/QĐ-UBND  20/12/2016  2016  Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành về lệ phí hộ tịch; lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  01/01/2017   
  423 Quyết định 35/2016/QĐ-UBND  20/12/2016  2016  Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017  01/01/2017   
  424 Quyết định 37/2016/QĐ-UBND  21/12/2016  2016  Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020  01/01/2017   
  425 Quyết định 592/QĐ-UBND  18/03/2016  2016  Về việc bãi bỏ Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 20/6/2011 và điểm a, khoản 1, Điều 1 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 25/07/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  18/03/2016   
  426 Quyết định 851/QĐ-UBND  12/04/2016  2016  Về việc bãi bỏ văn bản Quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực ngành Công Thương  12/04/2016   
  427 Quyết định 01/2017/QĐ-UBND  05/01/2017  2017  Ban hành quy định việc cưỡng chế thi hành Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, Quyết định công nhận hòa giải thành trong tranh chấp đất đai trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  16/01/2017  Hết hiệu lực một phần 
  428 Quyết định 03/2017/QĐ-UBND  09/02/2017  2017  Về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  20/02/2017   
  429 Quyết định 05/2017/QĐ-UBND  27/02/2017  2017  Ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  15/03/2017   
  430 Quyết định 06/2017/QĐ-UBND  27/02/2017  2017  Ban hành Quy trình xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  15/03/2017   
  431 Quyết định 07/2017/QĐ-UBND  27/02/2017  2017  Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  15/03/2017   
  432 Quyết định 08/2017/QĐ-UBND  27/02/2017  2017  Ban hành Quy định kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  15/03/2017   
  433 Quyết định 09/2017/QĐ-UBND  27/02/2017  2017  Ban hành Quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  15/03/2017   
  434 Quyết định 10/2017/QĐ-UBND  03/04/2017  2017  Bãi bỏ Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  13/04/2017   
  435 Quyết định 11/2017/QĐ-UBND  07/04/2017  2017  Phân cấp, ủy quyền một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  01/04/2017   
  436 Quyết định 12/2017/QĐ-UBND  06/06/2017  2017  Bãi bỏ Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 08 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ và quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ốn định tại Trung tâm tiếp nhận trong thời gian Tòa án nhân dân xem xét, quyết định đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  16/06/2017   
  437 Quyết định 13/2017/QĐ-UBND  08/06/2017  2017  Ban hành Định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  20/06/2017   
  438 Quyết định 14/2017/QĐ-UBND  15/06/2017  2017  Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  26/06/2017   
  439 Quyết định 15/2017/QĐ-UBND  23/06/2017  2017  Ban hành Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu  03/07/2017   
  440 Quyết định 16/2017/QĐ-UBND  30/06/2017  2017  Về việc bãi bỏ Quyết định số 2009/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy chế và hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  10/07/2017   
  441 Quyết định 17/2017/QĐ-UBND  10/07/2017  2017  Bãi bỏ Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng-an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  20/07/2017   
  442 Quyết định 18/2017/QĐ-UBND  20/07/2017  2017  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trong tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  31/07/2017   
  443 Quyết định 20/2017/QĐ-UBND  21/07/2017  2017  Quy định việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  01/08/2017   
  444 Quyết định 21/2017/QĐ-UBND  14/08/2017  2017  Ban hành Quy chế Giải thưởng “Ngọn Hải đăng” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  24/08/2017   
  445 Quyết định 22/2017/QĐ-UBND  21/08/2017  2017  Ban hành Quy định về Quy trình luân chuyển hồ sơ khi xác định giá đất cụ thể để xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất và để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 01/09/2017   
  446 Quyết định 23/2017/QĐ-UBND  15/09/2017  2017  Quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  02/10/2017   
  447 Quyết định 24/2017/QĐ-UBND  18/09/2017  2017  Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  02/10/2017   
  448 Quyết định 25/2017/QĐ-UBND  22/09/2017  2017  Ban hành Quy chế quản lý các khu xử lý chất thải tập trung trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  05/10/2017   
  449 Quyết định 26/2017/QĐ-UBND  22/09/2017  2017  Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  02/10/2017   
  450 Quyết định 27/2017/QĐ-UBND  27/09/2017  2017  Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016 - 2021  10/10/2017   
  451 Quyết định 28/2017/QĐ-UBND  09/10/2017  2017  Ban hành quy định quản lý nhà bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu  23/10/2017   
  452 Quyết định 29/2017/QĐ-UBND  10/10/2017  2017  Quy định các khu vực và dự án có ý nghĩa quan trọng trong các đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  24/10/2017   
  453 Quyết định 30/2017/QĐ-UBND  17/10/2017  2017  Bãi bỏ Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt “Đề án chuyển dịch lao động nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2010-2015, định huớng đến 2020”  30/10/2017   
  454 Quyết định 31/2017/QĐ-UBND  19/10/2017  2017  Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  01/11/2017   
  455 Quyết định 32/2017/QĐ-UBND  19/10/2017  2017  Về việc ban hành các tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  01/11/2017   
  456 Quyết định 33/2017/QĐ-UBND  19/10/2017  2017  Về việc bãi bỏ Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  01/11/2017   
  457 Quyết định 34/2017/QĐ-UBND  08/11/2017  2017  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  22/11/2017   
  458 Quyết định 35/2017/QĐ-UBND  22/11/2017  2017  Ban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  05/12/2017   
  459 Quyết định 36/2017/QĐ-UBND  24/11/2017  2017  Bãi bỏ các quyết định quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  07/12/2017   
  460 Quyết định 37/2017/QĐ-UBND  30/11/2017  2017  Ban hành Bộ đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  14/12/2017   
  461 Quyết định 38/2017/QĐ-UBND  30/11/2017  2017  Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác  15/12/2017  Hết hiệu lực một phần 
  462 Quyết định 39/2017/QĐ-UBND  13/12/2017  2017  Ban hành Quy định phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  25/12/2017   
  463 Quyết định 40/2017/QĐ-UBND  20/12/2017  2017  Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành về phụ cấp thu hút đặc thù cho cán bộ, công chức và chiến sỹ làm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và chế độ phụ cấp cho viên chức tại Trung tâm Giáo dục, Lao động và Dạy nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  03/01/2018   
  464 Quyết định 41/2017/QĐ-UBND  20/12/2017  2017  Quy định biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu ban hành một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  03/01/2018   
  465 Quyết định 43/2017/QĐ-UBND  22/12/2017  2017  Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018  02/01/2018   
  466 Quyết định 44/2017/QĐ-UBND  29/12/2017  2017  Ban hành Bộ đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  12/01/2018   
  467 Quyết định 45/2017/QĐ-UBND  29/12/2017  2017  Ban hành Bộ đơn giá chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  12/01/2018   
  468 Quyết định 46/2017/QĐ-UBND  29/12/2017  2017  Ban hành Bộ đơn giá xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  12/01/2018   
  469 Quyết định 01/2018/QĐ-UBND  04/01/2018  2018  Bãi bỏ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  17/01/2018   
  470 Quyết định 02/2018/QĐ-UBND  15/01/2018  2018  Quy định thời hạn gửi, xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách, báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  25/01/2018   
  471 Quyết định 03/2018/QĐ-UBND  16/01/2018  2018  Bãi bỏ Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật (diễn viên) thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  29/01/2018   
  472 Quyết định 04/2018/QĐ-UBND  18/01/2018  2018  Ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  01/02/2018  Hết hiệu lực một phần 
  473 Quyết định 06/2018/QĐ-UBND  02/02/2018  2018  Ban hành Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  12/02/2018   
  474 Quyết định 07/2018/QĐ-UBND  02/02/2018  2018  Bãi bỏ Quyết định số 2815/2006/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thực hiện chế độ trợ cấp khuyến khích người có trình độ cao đẳng, đại học công tác tại xã, phường, thị trấn  12/02/2018   
  475 Quyết định 08/2018/QĐ-UBND  17/04/2018  2018  Ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và báo cáo việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  02/05/2018   
  476 Quyết định 09/2018/QĐ-UBND  17/04/2018  2018  Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  02/05/2018   
  477 Quyết định 10/2018/QĐ-UBND  23/04/2018  2018  Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh  05/05/2018   
  478 Quyết định 12/2018/QĐ-UBND  26/04/2018  2018  V/v Bãi bỏ Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy định các khu vực cấp phép xây dựng đối với công trình thu, phát sóng thông tin di động loại 2 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  07/05/2018   
  479 Quyết định 13/2018/QĐ-UBND  10/05/2018  2018  Ban hành Quy định về giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  01/06/2018   
  480 Quyết định 14/2018/QĐ-UBND  14/05/2018  2018  Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực quản lý hoạt động khoáng sản và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  25/05/2018   
  481 Quyết định 15/2018/QĐ-UBND  23/05/2018  2018  Bãi bỏ Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  04/06/2018   
  482 Quyết định 16/2018/QĐ-UBND  24/05/2018  2018  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, ấp, khu phố, khu dân cư, tổ dân cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  05/06/2018   
  483 Quyết định 17/2018/QĐ-UBND  04/06/2018  2018  Sửa đổi Điều 7 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác  01/07/2018   
  484 Quyết định 18/2018/QĐ-UBND  15/06/2018  2018  Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  25/06/2018   
  485 Quyết định 19/2018/QĐ-UBND  15/06/2018  2018  Bãi bỏ Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định xử lý các trường hợp không phép, sai phép trước khi xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  25/06/2018   
  486 Quyết định 20/2018/QĐ-UBND  19/06/2018  2018  Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh  01/07/2018   
  487 Quyết định 21/2018/QĐ-UBND  02/08/2018  2018  Quy định biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng phục vụ phát triển sản xuất tại các xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn 2018 - 2020  13/08/2018   
  488 Quyết định 22/2018/QĐ-UBND  09/08/2018  2018  Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  20/08/2018   
  489 Quyết định 2383/QĐ-UBND  29/08/2018  2018  Bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016  29/08/2018   
  490 Quyết định 24/2018/QĐ-UBND  16/08/2018  2018  Bãi bỏ Quyết định số 59/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020, xét đến năm 2025  01/09/2018   
  491 Quyết định 25/2018/QĐ-UBND  07/09/2018  2018  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  17/09/2018   
  492 Quyết định 26/2018/QĐ-UBND  25/09/2018  2018  Phân cấp quản lý, bảo vệ và phân loại đường bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  08/10/2018   
  493 Quyết định 27/2018/QĐ-UBND  04/10/2018  2018  Bãi bỏ Quyết định số 2623/2006/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2006 v/v thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Chương VIII của Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh  15/10/2018   
  494 Quyết định 28/2018/QĐ-UBND  09/10/2018  2018  Về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất do vi phạm pháp luật sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu  22/10/2018   
  495 Quyết định 29/2018/QĐ-UBND  01/11/2018  2018  Ban hành Bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  12/11/2018   
  496 Quyết định 30/2018/QĐ-UBND  21/12/2018  2018  Ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019  01/01/2019   
  497 Quyết định 31/2018/QĐ-UBND  21/12/2018  2018  Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018  01/01/2019   
  498 Quyết định 33/2018/QĐ-UBND  21/12/2018  2018  Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015-31/12/2019) áp dụng cho năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  01/01/2019   
  499 Quyết định 34/2018/QĐ-UBND  28/12/2018  2018  Ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  14/01/2019  
  500 Quyết định 35/2018/QĐ-UBND  28/12/2018  2018  Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 30/2016/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 10/1/2019  
  501 Quyết định 36/2018/QĐ-UBND  28/12/2018  2018  Ban hành Bộ đơn giá kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  10/01/2019   

   

   

   

   

   

  Tài liệu đính kèm: