• Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND

  Phê duyệt chỉ tiêu giao nhiệm vụ, đặt hàng đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long từ khóa tuyển sinh năm học 2021 - 2022 đến năm học 2025 - 2026

  24/03/2022

  04/04/2022

 • Nghị quyết 20/2022/NQ-HĐND

  Quy định chế độ hỗ trợ đặc thù đối với tổ chức và cá nhân làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  24/03/2022

  24/03/2022

 • Nghị quyết 19/2022/NQ-HĐND

  Quy định về điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  24/03/2022

  04/04/2022

 • Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, ổn định đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  09/12/2021

  01/01/2022

 • Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND

  Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm học 2021-2022

  09/12/2021

  19/12/2021

 • Nghị quyết 18/2021/NQ-HĐND

  Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

  09/12/2021

  19/12/2021

 • Nghị quyết 11/2021/NQ-HĐND

  Quy định mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  09/12/2021

  19/12/2021

 • Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND

  Quy định mức chi giải thưởng và bồi dưỡng đối với thi, liên hoan văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  09/12/2021

  19/12/2021

 • Nghị quyết 13/2021/NQ-HĐND

  Quy định chính sách trợ cấp đặc thù đối với viên chức và người lao động tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Vĩnh Long

  09/12/2021

  19/12/2021

 • Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND

  Quy định mức quà tặng các đối tượng có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh-Liệt sĩ và Tết Nguyên đán hàng năm

  09/12/2021

  19/12/2021

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.