• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/04/2017
Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Số ký hiệu 03/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 08/03/2017
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/04/2017
Nguồn thu thập Bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Phó Chủ tịch Lê Quang Trung
Phạm vi
  • tỉnh Vĩnh Long

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lý do hết hiệu lực 1 phần Phần hết hiệu lực
Bị hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định 32/2017/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (08/01/2018) + Khoản 3 Điều 1 + Đoạn thứ nhất, khoản 5 Điều 1 + Khoản 1 Điều 2 + Điểm b, điểm c khoản 3 Điều 2 + Điểm a, điểm b khoản 4 Điều 2 + Điểm b khoản 4 Điều 1 + Điểm a khoản 5 Điều 2
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.