• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 09/09/2019
Ban hành đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Số ký hiệu 20/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành 29/08/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 09/09/2019
Nguồn thu thập Bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Xây dựng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Phó Chủ tịch Lữ Quang Ngời
Phạm vi
  • tỉnh Vĩnh Long

Thông tin áp dụng

Đối với các công trình, hạng mục công trình xây dựng đã được phê duyệt dự toán trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa ký hợp đồng xây dựng thì chủ đầu tư điều chỉnh dự toán theo đơn giá nhân công được công bố tại Quyết định này. Đối với các công trình đã ký hợp đồng trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.  Đối với một số dự án đầu tư xây dựng đang áp dụng mức lương và một số khoảng phụ cấp có tính đặc thù riêng do cơ quan có thẩm quyền cho phép thì tiếp tục thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.