• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2022
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
Số ký hiệu 19/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành 17/06/2022
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/07/2022
Nguồn thu thập Bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Chủ tịch Lữ Quang Ngời
Phạm vi
  • tỉnh Vĩnh Long

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.