• Quyết định 53/2019/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy định quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vât quốc gia trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

  07/11/2019

  20/11/2019

 • Quyết định 52/2019/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi Khoản 2, điều 3 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc

  07/11/2019

  18/11/2019

 • Quyết định 51/2019/QĐ-UBND

  Quy định về trách nhiệm của người có uy tín, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

  31/10/2019

  11/11/2019

 • Quyết định 50/2019/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định xét công nhận nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề mới vào phát triển tại tỉnh; nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

  29/10/2019

  11/11/2019

 • Nghị quyết 71/2019/NQ-HĐND

  Về Quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư, tu bổ hệ thống di tích lịch sử- văn hóa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2025

  23/10/2019

  05/11/2019

 • Nghị quyết 70/2019/NQ-HĐND

  Nghị quyết số 70/2019/NQ-HĐND Quy định một số chính sách đặc thù đối với Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc; chế độ đối với chuyên gia, giáo viên và HS tham gia bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển của tỉnh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế

  23/10/2019

  05/11/2019

 • Quyết định 49/2019/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi khoản 2, Điều 3 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Phúc

  17/10/2019

  29/10/2019

 • Quyết định 48/2019/QĐ-UBND

  Về ban hành quy định về bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật của các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

  10/10/2019

  01/11/2019

 • Quyết định 47/2019/QĐ-UBND

  Về ban hành Quy định Quản lý các nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

  10/10/2019

  21/10/2019

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.