• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/06/2011
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 02/2011/TTLT-BNV-BTP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
15/04/2011 Văn bản được ban hành 02/2011/TTLT-BNV-BTP
01/06/2011 Văn bản có hiệu lực 02/2011/TTLT-BNV-BTP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.