• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/04/2009
Sửa đổi khoản 3, khoản 4 Điều 5 Thông tư số 02/2009/TT-BNV ngày 19 tháng 3 năm 2009 của Bộ Nội vụ hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường
Số ký hiệu 04/2009/TT-BNV Ngày ban hành 29/04/2009
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/04/2009
Nguồn thu thập Công báo số 259 + 260, năm 2009 Ngày đăng công báo 20/05/2009
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nội vụ Bộ trưởng Trần Văn Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.