• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/04/2009
Hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân
Số ký hiệu 01/2009/TT-BNV Ngày ban hành 19/03/2009
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/04/2009
Nguồn thu thập Công báo số 177 + 178, năm 2009 Ngày đăng công báo 01/04/2009
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nội vụ Bộ trưởng Trần Văn Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.