• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/12/2016
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
Số ký hiệu 151/2016/NĐ-CP Ngày ban hành 11/11/2016
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 30/12/2016
Nguồn thu thập Công báo số 177-178/2017 Ngày đăng công báo 08/03/2017
Ngành
  • Quốc phòng
Lĩnh vực
  • Chính sách
  • Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

1. Các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 2. Các văn bản dẫn chiếu trong Nghị định này khi được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng các văn bản khác thì nội dung dẫn chiếu được điều chỉnh thực hiện theo văn bản mới.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.