• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/08/2017
hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 151/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
Số ký hiệu 162/2017/TT-BQP Ngày ban hành 10/07/2017
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 25/08/2017
Nguồn thu thập Bản chính Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Quốc phòng
Lĩnh vực
  • Chính sách
  • Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Quốc phòng Thứ trưởng Thượng tướng Lê Chiêm
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

1. Các chế độ, chính sách hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 2. Các văn bản viện dẫn trong Thông tư này khi được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì nội dung viện dẫn cũng được điều chỉnh thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.