• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/03/2010
Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
Số ký hiệu 01/2010/TT-TTCP Ngày ban hành 22/01/2010
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 16/03/2010
Nguồn thu thập Công báo số 83+84, năm 2010 Ngày đăng công báo 09/02/2010
Ngành
  • Thanh tra
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thanh tra Chính phủ Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.