• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 25/04/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 14/12/2013
Ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ tỉnh Yên Bái
Số ký hiệu 04/2008/QĐ-UBND Ngày ban hành 15/04/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 25/04/2008
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Chủ tịch Hoàng Thương Lượng
Phạm vi
  • Tỉnh Yên Bái

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 30/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ngày hết hiệu lực 14/12/2013
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.