• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/12/2022
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 02/2022/QĐ-KTNN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
03/11/2022 Văn bản được ban hành 02/2022/QĐ-KTNN
18/12/2022 Văn bản có hiệu lực 02/2022/QĐ-KTNN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.