• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 31/10/2019
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 03/2019/QĐ-KTNN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
16/09/2019 Văn bản được ban hành 03/2019/QĐ-KTNN
31/10/2019 Văn bản có hiệu lực 03/2019/QĐ-KTNN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.