• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/01/2021
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 04/2020/QĐ-KTNN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
14/12/2020 Văn bản được ban hành 04/2020/QĐ-KTNN
28/01/2021 Văn bản có hiệu lực 04/2020/QĐ-KTNN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.