• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/07/2009
Kế hoạch kiểm toán bổ sung năm 2009
Số ký hiệu 04/2009/QĐ-KTNN Ngày ban hành 08/06/2009
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 16/07/2009
Nguồn thu thập Công báo số 323+324, năm 2009 Ngày đăng công báo 01/07/2009
Ngành
  • Kiểm toán
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Kiểm toán Nhà nước Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.