• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/05/2009
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế soạn thảo , thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán Nhà nước
Số ký hiệu 02/2009/QĐ-KTNN Ngày ban hành 07/04/2009
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 22/05/2009
Nguồn thu thập Công báo số 215+216, năm 2009 Ngày đăng công báo 24/04/2009
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Kiểm toán Nhà nước Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.