• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/08/2020
  • Ngày hết hiệu lực: 24/02/2023
Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán
Số ký hiệu 01/2020/QĐ-KTNN Ngày ban hành 26/06/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 10/08/2020
Nguồn thu thập Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Kiểm toán
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Kiểm toán Nhà nước Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.