• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 24/02/2023
Ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán
Số ký hiệu 01/2023/QĐ-KTNN Ngày ban hành 10/01/2023
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 24/02/2023
Nguồn thu thập Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Kiểm toán
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Kiểm toán Nhà nước Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.