• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 05/08/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 12/05/2012
Về việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-KTNN ngày 26/06/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước
Số ký hiệu 01/2011/QĐ-KTNN Ngày ban hành 21/06/2011
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 05/08/2011
Nguồn thu thập Công báo từ số 419 đến số 422, năm 2011 Ngày đăng công báo 25/07/2011
Ngành
  • Kiểm toán
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Kiểm toán Nhà nước Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 01/2012/QĐ-KTNN Ban hành hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán Ngày hết hiệu lực 12/05/2012
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.