Lên đầu trang

Khi nộp hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư có thể nộp Bản sao Phiếu lý lịch tư pháp được không?

Khi nộp hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, tôi có thể nộp Bản sao Phiếu lý lịch tư pháp được không?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại Điều 17 của Luật luật sư thì người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư phải nộp bản chính Phiếu lý lịch tư pháp trong hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư

Trả lời bởi: ;#;#