Lên đầu trang

Thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài

Việc thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài được Luật luật sư quy định như thế nào?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam được thành lập chi nhánh ở trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hoạt động.
Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam phải có hồ sơ thành lập chi nhánh gửi Bộ Tư pháp. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và lệ phí, Bộ Tư pháp xem xét cấp Giấy phép thành lập chi nhánh; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản.
Hồ sơ thành lập chi nhánh gồm có:
- Đơn đề nghị thành lập chi nhánh.
- Bản sao Giấy phép thành lập công ty luật nước ngoài.
- Giấy ủy quyền cho luật sư làm Trưởng chi nhánh.
- Bản sao Giấy phép hành nghề của luật sư được ủy quyền làm Trưởng chi nhánh.
- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của chi nhánh.
Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài phải đăng ký hoạt động của chi nhánh tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi đặt trụ sở của chi nhánh.

Trả lời bởi: ;#;#