Lên đầu trang

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

Các giấy tờ cần có để đăng ký hoạt động chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài gồm có:
- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.
- Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.
- Giấy tờ chứng minh trụ sở của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.

Trả lời bởi: ;#;#