Lên đầu trang

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

Trình tự đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Việc đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng được thực hiện theo trình tự sau:
- Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định cho phép thành lập, Văn phòng công chứng phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi đã ra quyết định cho phép thành lập thông qua việc nộp hồ sơ đăng ký hoạt động.
- Sở Tư pháp kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng.

Trả lời bởi: ;#;#