Lên đầu trang

Thành lập Hội công chứng viên

Hồ sơ đề nghị thành lập Hội công chứng viên gồm những gì?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 29/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng thì hồ sơ đề nghị thành lập Hội công chứng viên bao gồm: Đề án thành lập Hội công chứng viên, Tờ trình Đề án và Báo cáo thẩm định Đề án.
 

Trả lời bởi: ;#;#