Lên đầu trang

Bổ nhiệm lại công chứng viên

Tôi trước kia đã được miễn nhiệm công chứng viên, nay tôi muốn được bổ nhiệm lại công chứng viên thì có được không?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Ông/bà đã được miễn nhiệm công chứng viên có thể được xem xét bổ nhiệm lại công chứng viên khi có đề nghị bổ nhiệm lại.
Thủ tục bổ nhiệm lại công chứng viên được thực hiện theo quy định tại Điều 12 của Luật Công chứng.
 
 

Trả lời bởi: ;#;#