Lên đầu trang

Bổ nhiệm lại công chứng viên sau khi bị miễn nhiệm

Tôi đã bị miễn nhiệm công chứng viên, nay tôi muốn được bổ nhiệm lại công chứng viên thì có được không?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Ông/bà bị miễn nhiệm công chứng viên thì sẽ được xem xét bổ nhiệm lại công chứng viên khi đáp ứng đủ tiêu chuẩn công chứng viên quy định tại Điều 8 của Luật Công chứng và lý do miễn nhiệm không còn.
Tuy nhiên, trong trường hợp ông/bà bị miễn nhiệm công chứng viên do bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Toà án về tội phạm do cố ý, bị xử phạt vi phạm hành chính đến lần thứ hai trong hoạt động hành nghề công chứng mà còn tiếp tục vi phạm, bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên đến lần thứ hai mà còn tiếp tục vi phạm hoặc bị kỷ luật buộc thôi việc thì không được bổ nhiệm lại công chứng viên.  
 

Trả lời bởi: ;#;#