Lên đầu trang

Miễn nhiệm công chứng viên

Những trường hợp nào thì được miễn nhiệm công chứng viên và thủ tục đề nghị miễn nhiệm công chứng viên cụ thể như thế nào?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Công chứng viên được miễn nhiệm theo nguyện vọng của cá nhân hoặc trong trường hợp chuyển làm công việc khác.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Luật Công chứng, công chứng viên nộp đơn đề nghị miễn nhiệm tại Sở Tư pháp ở nơi mình đăng ký hành nghề. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị miễn nhiệm của công chứng viên, Sở Tư pháp có văn bản đề nghị kèm theo đơn đề nghị miễn nhiệm của công chứng viên gửi Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Trả lời bởi: ;#;#