Lên đầu trang

Hồ sơ xin cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp

Hồ sơ xin cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp gồm những giấy tờ gì?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Điều 16 Luật giám định tư pháp quy định hồ sơ thành lập Văn phòng giám định tư pháp bao gồm các loại giấy tờ sau:
- Đơn xin phép thành lập.                
- Bản sao Quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp.
- Dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp.
- Đề án thành lập Văn phòng giám định tư pháp phải nêu rõ mục đích thành lập; dự kiến về tên gọi, nhân sự, địa điểm đặt trụ sở; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định theo quy định của bộ, cơ quan ngang bộ quản lý chuyên môn về lĩnh vực giám định và kế hoạch triển khai thực hiện.
 

Trả lời bởi: ;#;#